Uruchamianie algorytmów na sprzęcie kwantowym przy użyciu Azure Quantum

Początkujący
Deweloper
Quantum

Wprowadzenie do obliczeń kwantowych na platformie Azure Quantum i dowiedz się, jak tworzyć i uruchamiać programy kwantowe języka Q# na komputerach kwantowych w chmurze.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Rozróżnianie i zrozumienie głównych rozwiązań sprzętowych dla komputerów kwantowych.
  • Dowiedz się, Azure Quantum zapewnia dostęp do urządzeń kwantowych w celu uruchamiania algorytmów kwantowych.
  • Dostosowuj i twórz aplikacje języka Q#, aby uruchamiać je w Azure Quantum.
  • Przesyłanie zadań obliczeń kwantowych i zarządzanie nimi w Azure Quantum w preferowanym środowisku: Python, Jupyter lub interfejs wiersza polecenia platformy Azure.