Ochrona serwerów i maszyn wirtualnych przed atakami siłowymi i złośliwym oprogramowaniem za pomocą usługi Azure Security Center

Średni
Inżynier zabezpieczeń
Azure
Azure Security Center

W tym module dowiesz się, jak chronić maszyny wirtualne i serwery przy użyciu usługi Azure Security Center.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Informacje na temat ochrony sieci i zasobów opartych na maszynach wirtualnych za pomocą usługi Azure Security Center
  • Zapobieganie atakom wirusów na udostępnione punkty końcowe przy użyciu zainstalowanej ochrony przed złośliwym oprogramowaniem

Wymagania wstępne

  • Podstawowa znajomość usług platformy Azure, zwłaszcza usługi Azure Security Center
  • Znajomość maszyn wirtualnych i sieci wirtualnych platformy Azure.