Podstawowe usługi w chmurze — wprowadzenie do platformy Azure

Początkujący
Administrator
Deweloper
Architekt rozwiązań
Azure
CLIs
Virtual Machines

Rozpocznij pracę z platformą Azure, tworząc i konfigurując swoją pierwszą maszynę wirtualną w chmurze.

Zawartość tego modułu:

  • Informacje na temat platformy Microsoft Azure i jej związku z obliczeniami w chmurze
  • Uruchamianie maszyny wirtualnej z systemem Windows lub Linux przy użyciu usługi Azure Cloud Shell
  • Konfigurowanie maszyny wirtualnej w celu uruchomienia podstawowego serwera internetowego
  • Skalowanie serwera w celu zwiększenia mocy obliczeniowej

Wymagania wstępne:

Brak