Podstawy platformy Azure — część 6: Opis zarządzania kosztami platformy Azure i umów dotyczących poziomu usług

Początkujący
Administrator
Analityk biznesowy
Użytkownik biznesowy
Inżynier danych
Analityk danych
Deweloper
Inżynier DevOps
Architekt rozwiązań
Azure

Migracja do chmury jest okazją do wprowadzenia nowych sposobów traktowania wydatków na technologie IT. Chmura eliminuje również obciążenie związane z obsługą infrastruktury IT.

Podczas przechodzenia do chmury mogą się pojawiać następujące pytania:

  • Ile to będzie kosztować?
  • Jakie gwarancje dotyczące czasu pracy i łączności daje platforma Azure?
  • Jak usługi w wersji zapoznawczej wpływają na moje aplikacje produkcyjne?

Dowiedz się więcej na temat czynników wpływających na koszty i narzędzi, których można używać do szacowania wydatków w chmurze oraz zarządzania nimi, a także poznaj, jaki mają wpływ umowy dotyczące poziomu usług (umowy SLA) platformy Azure na decyzje dotyczące projektowania aplikacji.

Oto ścieżki szkoleniowe w tej serii:

The trophy for the Describe Azure cost management and service level agreements learning path.

Część 6. Opis zarządzania kosztami platformy Azure i umów dotyczących poziomu usług

Ukończ wszystkie ścieżki szkoleniowe w serii, jeśli przygotowujesz się do egzaminu AZ-900: podstawy platformy Microsoft Azure.

Wymagania wstępne

  • Przydatna jest znajomość podstawowych pojęć i terminologii związanej z operacjami obliczeniowymi.
  • Wiedza z zakresu przetwarzania w chmurze będzie pomocna, ale nie jest wymagana.

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Poznaj czynniki mające wpływ na koszty i narzędzia, za pomocą których można oszacować wydatki na chmurę oraz zarządzać nimi.

Dowiedz się więcej na temat umów dotyczących poziomu usług (SLA) platformy Azure oraz ich wpływu na decyzje projektowe dotyczące aplikacji. Zobacz, jak uzyskać dostęp do usług w wersji zapoznawczej, i dowiedz się, jak wpływają na planowanie.