Podstawy platformy Azure

Początkujący
Deweloper
Architekt rozwiązań
Administrator
Inżynier AI
Analityk biznesowy
Użytkownik biznesowy
Inżynier danych
Analityk danych
Azure
Azure Portal
Azure Resource Manager
Storage
Virtual Machines

Interesuje Cię chmura, ale nie masz pewności, do czego może Ci się przydać? Ta ścieżka szkoleniowa to dobry początek.

Ta ścieżka szkoleniowa obejmuje:

  • Pojęcia dotyczące chmury, takie jak wysoka dostępność, skalowalność, elastyczność, zwinność, odporność na błędy oraz odzyskiwanie po awarii
  • Omówienie korzyści z przetwarzania w chmurze na platformie Azure, w tym oszczędności czasu i pieniędzy
  • Porównanie podstawowych strategii przejścia do chmury platformy Azure
  • Przedstawienie szerokiej gamy usług dostępnych na platformie Azure, w tym obliczeniowych, sieciowych, magazynowych i zabezpieczających

Ukończenie tej ścieżki szkoleniowej da Ci wiedzę potrzebną do podejścia do egzaminu na certyfikat AZ900 Microsoft Azure Fundamentals.

Wymagania wstępne:

Brak

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Pojęcia dotyczące chmury — zasady przetwarzania w chmurze

Poznaj podstawowe pojęcia dotyczące przetwarzania w chmurze i dowiedz się, jak może ono pomóc Twojej firmie.

Podstawowe usługi w chmurze — wprowadzenie do platformy Azure

Rozpocznij pracę z platformą Azure, tworząc i konfigurując swoją pierwszą maszynę wirtualną w chmurze.

Podstawowe usługi w chmurze — architektura platformy Azure i gwarancje dotyczące świadczenia usług

Platforma Azure oferuje globalną sieć bezpiecznych centrów danych, w których możesz wdrażać swoje usługi. Poznaj architekturę fizyczną platformy Azure oraz dowiedz się, jak zapewniana jest nadmiarowość i jakiego rodzaju gwarancje dotyczące usług oferuje firma Microsoft.

Tworzenie konta platformy Azure

Pierwszym krokiem podczas korzystania z platformy Azure jest utworzenie konta. Na koncie przechowywane są aprowizowane usługi platformy Azure oraz ustawienia osobiste, takie jak ustawienia tożsamości i rozliczeń oraz preferencje.

Podstawowe usługi Cloud Services — Zarządzanie usługami w witrynie Azure Portal

Poznaj funkcje i usługi witryny Azure Portal oraz dostosuj portal.

Podstawowe usługi w chmurze — opcje usługi Azure Compute

Przegląd usług Azure Compute oraz sposobów używania ich do rozwiązywania typowych problemów biznesowych.

Podstawowe usługi w chmurze — opcje magazynu danych platformy Azure

W tym module przyjrzymy się korzyściom związanym z używaniem magazynu danych platformy Azure w porównaniu z magazynem lokalnym.

Podstawowe usługi w chmurze — opcje funkcji sieciowych na platformie Azure

Uruchomienie aplikacji lub usługi w chmurze wymaga szybkiej i bezpiecznej sieci. Zapoznaj się z podstawowymi informacjami na temat funkcji sieciowych na platformie Azure i dowiedz się, jak platforma Azure pomaga zwiększyć odporność i zmniejszyć opóźnienie.

Zabezpieczenia, odpowiedzialność i zaufanie na platformie Azure

W tej części omówiono podstawowe pojęcia dotyczące ochrony infrastruktury i danych podczas pracy w chmurze. Dowiedz się, co odbywa się automatycznie na platformie Azure, a co musisz wykonać samodzielnie.

Stosowanie i monitorowanie standardów infrastruktury za pomocą usługi Azure Policy

Informacje na temat nadzorowania usług platformy Azure i zarządzania nimi.

Kontrolowanie i organizowanie zasobów platformy Azure za pomocą usługi Azure Resource Manager

Usługa Azure Resource Manager umożliwia organizowanie zasobów, wymuszanie standardów i ochronę zasobów o krytycznym znaczeniu przed usunięciem.

Przewidywanie kosztów i optymalizowanie wydatków dla platformy Azure

Koszt jest jednym z najważniejszych aspektów dotyczącym chmury i może mieć ogromny wpływ na Twoją działalność. Platforma Azure oferuje kilka narzędzi ułatwiających lepsze zrozumienie wydatków na chmurę oraz najlepsze rozwiązania, które można wykorzystać, aby zaoszczędzić pieniądze.