Podstawy platformy Azure

Początkujący
Deweloper
Architekt rozwiązań
Administrator
Analityk biznesowy
Użytkownik biznesowy
Azure
Azure Portal
Azure Resource Manager
Storage
Virtual Machines

Interesuje Cię chmura, ale nie masz pewności, do czego może Ci się przydać? Ta ścieżka szkoleniowa to dobry początek. Poznaj zalety przetwarzania w chmurze, funkcje na platformie Azure, które pozwolą Ci zaoszczędzić czas i pieniądze, podstawowe strategie dotyczące przechodzenia do chmury i wiele innych informacji.

Wymagania wstępne:

Brak

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Wprowadzenie do platformy Azure

Rozpocznij pracę z platformą Azure, tworząc i konfigurując swoją pierwszą maszynę wirtualną w chmurze.

Zasady przetwarzania w chmurze

Poznaj podstawowe pojęcia dotyczące przetwarzania w chmurze i dowiedz się, jak może ono pomóc Twojej firmie.

Poznawanie usług i funkcji platformy Azure

Utwórz konto platformy Azure, poznaj dostępne usługi i dostosuj portal.

Wprowadzenie do usługi Azure Compute

Przegląd usług Azure Compute oraz sposobów używania ich do rozwiązywania typowych problemów biznesowych.

Wprowadzenie do usługi Azure Storage

W tym module przyjrzymy się korzyściom związanym z używaniem magazynu danych platformy Azure w porównaniu z magazynem lokalnym.

Wprowadzenie do funkcji sieciowych na platformie Azure

Uruchomienie aplikacji lub usługi w chmurze wymaga szybkiej i bezpiecznej sieci. Zapoznaj się z podstawowymi informacjami na temat funkcji sieciowych na platformie Azure i dowiedz się, jak platforma Azure pomaga zwiększyć odporność i zmniejszyć opóźnienie.

Wprowadzenie do zabezpieczeń na platformie Azure

W tej części omówiono podstawowe pojęcia dotyczące ochrony infrastruktury i danych podczas pracy w chmurze. Dowiedz się, co odbywa się automatycznie na platformie Azure, a co musisz wykonać samodzielnie.