Podstawy platformy Microsoft Power Platform

Początkujący
Użytkownik biznesowy
Dynamics 365
Finance and Operations
Power Platform

Poznaj wartość biznesową i możliwości produktów Microsoft Power Platform. Utwórz proste aplikacje Power Apps, połącz dane za pomocą usługi Microsoft Dataverse, przygotuj pulpit nawigacyjny usługi Power BI, zautomatyzuj proces przy użyciu usługi Power Automate i opracuj czatbota, używając usługi Power Virtual Agents

Wymagania wstępne

Brak

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Learn about the components of Microsoft Power Platform, the business value for customers, and security of the technology.

Poznaj podstawy funkcji Dataverse i poznaj sposoby łączenia i dostosowywania połączeń danych z Power Platform aplikacji.

Learn about the value and capabilities of Power Apps and ways other organizations have leveraged this technology to build simple applications for their business.

Power Apps allows businesses to create custom solutions for everyday problems. In this module, you will learn how to build and customize a canvas app from scratch.

Learn how you can leverage Power Apps to create model-driven apps with little or no code.

Learn about the value of Power Apps portals and how you can leverage it to allow internal and external audiences to view and interact with data from Microsoft Dataverse or Dynamics 365.

Microsoft Power Automate is all about process automation. Power Automate allows anyone with knowledge of the business process to create repeatable flows that when triggered leap into action and perform the process for them.

Learn how you can leverage Power Automate to build simple workflow to help improve productivity and simplify tasks.

Dowiedz się, jak za pomocą usługi Power BI łatwo tworzyć raporty i pulpity nawigacyjne zawierające interaktywne wizualizacje, i zobacz, jak inne organizacje skorzystały z tego rozwiązania, aby osiągać wyniki biznesowe dzięki praktycznym analizom.

Power BI pomaga użytkownikom biznesowym i deweloperom łatwo analizować, wizualizować i współpracować nad danymi. W tym module nauczysz się, jak to wszystko zrobić bez wpływu na bazowy zestaw danych.

Learn about the value and capabilities of Power Virtual Agents and ways organizations can leverage this technology to build chatbot solutions for their business.

Learn how you can leverage Power Virtual Agents to quickly and easily create powerful bots using a guided, no-code graphical experience.