Pisanie zaawansowanych zapytań transact-SQL

Zaawansowany
Analityk danych
Inżynier danych
Analityk danych
Administrator bazy danych
Deweloper
Architekt rozwiązań
Uczeń
SQL Database
Wystąpienie zarządzane SQL
Maszyny wirtualne SQL
Program SQL Server w usłudze Virtual Machines
SQL Server

Dowiedz się, jak używać zaawansowanych funkcji transact-SQL do pobierania i przekształcania danych w bazach danych.

Wymagania wstępne

  • Znajomość pracy z tabelami danych
  • Znajomość transact-SQL

Moduły w ramach tej ścieżki szkoleniowej

Dowiedz się, jak używać języka Transact-SQL do tworzenia tabel, widoków i obiektów tymczasowych dla baz danych.

Dowiedz się, jak używać języka Transact-SQL do łączenia wyników zapytania.

Dowiedz się, jak używać funkcji okien w aplikacji Transact-SQL.

Dowiedz się, jak przekształcać dane przy użyciu języka Transact-SQL.