Nowe zasoby do przejścia na nowoczesne uwierzytelnianie

Pierwotnie opublikowane: poniedziałek, 2 marca 2020 r. Zaktualizowano: piątek, 3 kwietnia 2020 r.

Przejdź tutaj, aby wyszukać cykl życia produktu.

UWAGA: Data wyłączenia uwierzytelniania podstawowego w usłudze Exchange Online została przesunięta do drugiej połowy 2021 r. Przejdź tutaj, aby zapoznać się z najnowszymi informacjami.

We wrześniu 2019 r. usługa Exchange Online ogłosiła wycofanie uwierzytelniania podstawowego oraz usunięcie go z dniem 13 października 2020 r. Uwierzytelnianie podstawowe polega na wysyłaniu nazw użytkowników i haseł — często przechowywanych na urządzeniu lub zapisywanych na nim — przy każdym żądaniu, co zwiększa ryzyko przechwycenia poświadczeń użytkowników przez osoby atakujące, szczególnie jeśli nie jest chronione protokołem TLS.

Użytkownicy zachęcani są do przejścia do nowoczesnego uwierzytelniania (Modern Auth). Firma Microsoft wydała nowe zasoby i raporty, aby pomóc w tym procesie:

  1. Raport logowania usługi Azure AD: Ten ulepszony raport pomaga administratorom dzierżawy zidentyfikować, którzy użytkownicy lub aplikacje są zagrożeni. Raport jest częścią centrum administracyjnego usługi Azure Active Directory o nazwie Logowanie. Będzie on niedługo dostępny dla wszystkich klientów i składał się będzie z 7-dniowego raportu zbiorczego dotyczącego aktywności logowania klienta.
  2. POP, IMAP i SMTP: Nowoczesne uwierzytelnianie dla protokołu POP i IMAP w usłudze Exchange Online będzie wkrótce dostępne. Przejdź tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
  3. Outlook dla systemów Windows i Mac: Usunięcie uwierzytelniania podstawowego będzie miało wpływ na program Outlook dla systemów Windows i Mac. Jednak nowsze wersje tych produktów mają już nowoczesne uwierzytelnianie włączone domyślnie. Przejdź tutaj, aby sprawdzić, czy Twoja wersja programu Outlook używa nowoczesnego uwierzytelniania.

Przejdź tutaj, aby dowiedzieć się więcej o tych aktualizacjach lub zobacz wpisy 191153 i 204828 w Centrum wiadomości.