Koniec wparcia dla programu Silverlight dnia 12 października 2021

Pierwotnie opublikowane: 10 lipca 2019 r.

Przejdź tutaj, aby wyszukać cykl życia produktu.

Program Silverlight osiągnie koniec wsparcia 12 października 2021 roku. Struktura programistyczna Silverlight jest obecnie obsługiwana tylko w programach Internet Explorer 10 i Internet Explorer 11, a wsparcie dla programu Internet Explorer 10 kończy się 31 stycznia 2020 r. Przeglądarki Chrome, Firefox i inne korzystające z systemu operacyjnego Mac nie są już wspierane. Aby wyświetlić listę wszystkich przeglądarek obsługiwanych w programie Silverlight, zobacz Wymagania systemowe.

Przejdź tutaj, aby dowiedzieć się więcej.