Program Access 2010

Program Access 2010 jest zgodny z ustalonymi zasadami cyklu życia.

Dotyczy to następujących edycji: Standard

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Program Access 2010 07/15/2010 10/13/2015 10/13/2020

Edycje

  • Standard