Dynamics AX 2009

Program Dynamics AX 2009 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Dynamics AX 2009 08/14/2008 10/09/2018 10/12/2021

Wydania

Version Data rozpoczęcia Data zakończenia
Service Pack 1 11/03/2008 10/12/2021
Original Release 08/14/2008 01/11/2011

Uwaga

Wsparcie podstawowe zostało rozszerzone zgodnie z przedstawionymi informacjami.