Dynamics GP 2018 R2

Program Dynamics GP 2018 R2 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Dynamics GP 2018 R2 10/02/2018 01/10/2023 01/11/2028