Dynamics NAV 2009 R2

Program Dynamics NAV 2009 R2 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Dynamics NAV 2009 R2 03/15/2011 01/13/2015 01/14/2020

Uwaga

Daty zakończenia wsparcia dla programu NAV 2009 zostały przesunięte, jak pokazano.