Program Excel 2011 dla komputerów Mac

Program Excel 2011 dla komputerów Mac jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego
Program Excel 2011 dla komputerów Mac 12/09/2010 10/10/2017

Uwaga

Podstawowe wsparcie pakietu Microsoft Office 2011 dla komputerów Mac zostało rozszerzone, aby zapewnić klientom przejście na standardowy czas trwania cyklu życia.