Microsoft Antigen

Program Microsoft Antigen jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Dotyczy to następujących edycji: 9.0 for Exchange, Enterprise Manager 9.0, for SMTP Gateways, Spam Manager

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Microsoft Antigen 07/17/2006 04/08/2014 12/31/2015

Uwaga

Plan działania dla produktów bezpieczeństwa pod marką Forefront uległ zmianie. Ten produkt został wycofany 31 grudnia 2015 r.

Edycje

  • 9.0 for Exchange
  • Enterprise Manager 9.0
  • for SMTP Gateways
  • Spam Manager