SharePoint Team Services 1.0

Program SharePoint Team Services 1.0 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
SharePoint Team Services 1.0 05/31/2001 07/11/2006 07/12/2011

Wydania

Version Data rozpoczęcia Data zakończenia
Service Pack 3 03/09/2004 07/12/2011
Service Pack 2 08/21/2002 03/09/2005
Service Pack 1 12/31/2001 08/21/2003
Original Release 05/31/2001 12/31/2002