Visio 2007

Program Visio 2007 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Dotyczy to następujących edycji: Professional, Standard

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Visio 2007 01/27/2007 10/09/2012 10/10/2017

Wydania

Version Data rozpoczęcia Data zakończenia
Service Pack 3 10/25/2011 10/10/2017
Service Pack 2 04/24/2009 01/08/2013
Service Pack 1 12/11/2007 07/13/2010
Original Release 01/27/2007 01/13/2009

Edycje

  • Professional
  • Standard