Windows Automotive 5.0

System Windows Automotive 5.0 jest zgodny z zasadami stałego cyklu życia.

Ważne

Wsparcie dla tego produktu dobiegło końca.

Daty obowiązywania obsługi technicznej

Lista Data rozpoczęcia Data zakończenia wsparcia podstawowego Data zakończenia wsparcia rozszerzonego
Windows Automotive 5.0 12/31/2005 01/11/2011 01/12/2016