Schemat blokowy — Konfigurowanie serwera lokacji w trybie pasywnymFlowchart - Set up a site server in passive mode

Dotyczy: Configuration Manager (Current Branch)Applies to: Configuration Manager (current branch)

Ten diagram schematu blokowego przedstawia proces, za pomocą którego lokacja konfiguruje serwer lokacji w trybie pasywnym.This flowchart diagram shows the process by which the site sets up a site server in passive mode. Aby uzyskać więcej informacji zobacz następujące artykuły:For more information, see the following articles:

Diagram schematu blokowego służący do konfigurowania serwera lokacji w trybie pasywnym