ICIINFO::GetDependantPackages, metoda

Metoda ICIINFO::GetDependantPackages w Menedżer konfiguracji pobiera informacje o pakiecie zależnym dla elementu konfiguracji.

Składnia

[IDL]  
HRESULT GetDependantPackages(  
     ULONG* pulNumDependants,  
     struct CIPackageInfo** ppInfo  
);  

Parametry

pulNumDependants
Typ danych: ULONG

Kwalifikatorzy: [out]

Wskaźnik do liczby pakietów zależnych.

ppInfo
Typ danych: CIPackageInfo

Kwalifikatorzy: [out]

Wskaźnik do wskaźnika do jednej struktury CIPackageInfo dla każdego pakietu zależnego.

Wartości zwrócone

HRESULTKod. Możliwe wartości obejmują między innymi następujące elementy:

S_OK
Wykonanie metody powiodło się. Wszystkie inne wartości zwracane wskazują błąd.

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Menedżer konfiguracji wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego klienta.

Wymagania programowe

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Menedżer konfiguracji Client Development Requirements.

Zobacz też

ICIINFO, interfejs
CIPackageInfo, struktura