ICIINFO::GetSdmTypeName, metoda

Metoda ICIINFO::GetSdmTypeName w Menedżer konfiguracji pobiera w pełni kwalifikowaną nazwę elementu konfiguracji.

Składnia

[IDL]  
HRESULT GetSdmTypeName(  
     LPWSTR* ppszTypeName  
);  

Parametry

ppszTypeName
Typ danych: LPWSTR

Kwalifikatorzy: [out]

Wskaźnik do ciągu reprezentującego w pełni kwalifikowaną nazwę elementu konfiguracji.

Wartości zwrócone

HRESULTKod. Możliwe wartości obejmują między innymi następujące elementy:

S_OK
Wykonanie metody powiodło się. Wszystkie inne wartości zwracane wskazują błąd.

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Menedżer konfiguracji wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego klienta.

Wymagania programowe

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Menedżer konfiguracji Client Development Requirements.

Zobacz też

ICIINFO, interfejs