IProgressUI:: CloseProgressDialog, Metoda

W Configuration Manager CloseProgressDialog Metoda zamyka otwarte wystąpienia programu IProgressUI .

Składnia

[IDL]  
HRESULT CloseProgressDialog();  

Parametry

Brak

Wartości zwracane

HRESULTKod. Możliwe wartości to m.in., ale nie są ograniczone do, poniżej wartości. Nie HRESULT zwrócono żadnych wartości, które są specyficzne dla tej metody.

S_OK
Wykonanie metody powiodło się.

Zobacz też