ClearLastNBSAdvForCollection, metoda w klasie SMS_Collection

ClearLastNBSAdvForCollectionMetoda klasy Instrumentacja zarządzania Windows (WMI) w Configuration Manager czyści ostatni anons rozruchu sieciowego dla wybranej kolekcji.

Następująca składnia jest uproszczona z kodu Managed Object Format (MOF) i definiuje metodę.

Składnia

SInt32 ClearLastNBSAdvForCollection();  

Parametry

Brak.

Wartości zwrócone

SInt32Typ danych, który ma wartość 0, aby wskazać powodzenie lub zero, aby wskazać błąd.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zwróconych błędów, zobacz Informacje o błędach Configuration Manager.

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego serwera Configuration Manager.

Wymagania dotyczące programowania

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące programowania serwera Configuration Manager.

Zobacz też

Klasa WMI serwera SMS_Collection
Klasa WMI serwera SMS_Site