SMS_CollectionRuleIncludeCollection, klasa WMI serwera

SMS_CollectionRuleIncludeCollectionKlasa Instrumentacja zarządzania Windows (WMI) jest klasą serwera dostawcy programu SMS, w Configuration Manager, reprezentuje regułę dołączania, która jest dodawana jako reguła do SMS_Collection wystąpienia. Wszystkie elementy członkowskie kolekcji zdefiniowanej przez tę regułę zostaną uwzględnione w kolekcji.

Następująca składnia jest uproszczona z kodu Managed Object Format (MOF) i zawiera wszystkie odziedziczone właściwości.

Składnia

Class SMS_ CollectionRuleIncludeCollection : SMS_BaseClass 
{ 
   String IncludeCollectionID; 
   String RuleName; 
}; 

Metody

SMS_ CollectionRuleIncludeCollectionKlasa nie definiuje żadnych metod.

Właściwości

IncludeCollectionID
Typ danych: String

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: brak

Identyfikator kolekcji do uwzględnienia w wynikach członkostwa.

RuleName
Typ danych: String

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: brak

Zobacz Klasa WMI serwera SMS_CollectionRule.

Uwagi

Kwalifikatory klasy dla tej klasy obejmują:

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego serwera Configuration Manager.

Wymagania dotyczące programowania

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące programowania serwera Configuration Manager.