SMS_DirFullCollMem, klasa WMI serwera

SMS_DirFullCollMemKlasa Instrumentacja zarządzania Windows (WMI) jest klasą serwera dostawcy programu SMS, w Configuration Manager, która reprezentuje pełne członkostwo kolekcji bezpośrednio przypisanych.

Następująca składnia jest uproszczona z kodu Managed Object Format (MOF) i zawiera wszystkie odziedziczone właściwości.

Składnia

Class SMS_DirFullCollMem : SMS_BaseClass  
{  
    String CollectionID;  
    UInt32 ResourceID;  
};  

Metody

SMS_DirFullCollMemKlasa nie definiuje żadnych metod.

Właściwości

CollectionID
Typ danych: String

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: [Key]

Unikatowy wygenerowany automatycznie identyfikator zawierający osiem znaków, które identyfikują kolekcję.

ResourceID
Typ danych: UInt32

Typ dostępu: odczyt/zapis

Kwalifikatory: [Key]

Unikatowy Configuration Manager identyfikator dla zasobu.

Uwagi

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego serwera Configuration Manager.

Wymagania dotyczące programowania

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące programowania serwera Configuration Manager.