CCM_RemoteControlManager, klasa WMI klienta

CCM_RemoteControlManagerKlasa Instrumentacja zarządzania Windows (WMI) jest klasą serwera dostawcy programu SMS, w Configuration Manager, która zawiera kilka metod, które ułatwiają zarządzanie ustawieniami zdalnego sterowania klientem.

Następująca składnia jest uproszczona z kodu Managed Object Format (MOF) i zawiera wszystkie odziedziczone właściwości.

Składnia

Class CCM_RemoteControlManager :    
{  
};  

Metody

Poniższa tabela zawiera listę metod w CCM_RemoteControlManager klasie.

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego serwera Configuration Manager.

Wymagania dotyczące programowania

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące programowania serwera Configuration Manager.