GetAutoInstallRequiredSoftwaretoNonBusinessHours, metoda w klasie CCM_ClientUXSettings

GetAutoInstallRequiredSoftwaretoNonBusinessHoursMetoda klasy Instrumentacja zarządzania Windows (WMI) w Configuration Manager, która pobiera wartość dla AutomaticallyInstallSoftware .

Następująca składnia jest uproszczona z kodu Managed Object Format (MOF) i definiuje metodę.

Składnia

uint32 GetAutoInstallRequiredSoftwaretoNonBusinessHours   
{  
    [OUT]   Boolean AutomaticallyInstallSoftware  
};  

Parametry

AutomaticallyInstallSoftware
Typ danych: Boolean

Kwalifikatory: [ID ("0"), out]

true Jeśli wymagane oprogramowanie powinno być instalowane automatycznie w godzinach poza godzinami pracy.

Uwagi

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego serwera Configuration Manager.

Wymagania dotyczące programowania

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące programowania serwera Configuration Manager.