AddMemberships, metoda w klasie SMS_SecuredCategoryMembership

AddMembershipsMetoda klasy Instrumentacja zarządzania Windows (WMI) w Configuration Manager, jest operacją wsadową do przypisywania obiektów do kategorii zabezpieczeń.

Następująca składnia jest uproszczona z kodu Managed Object Format (MOF) i definiuje metodę.

Składnia

SInt32 AddMemberships( 
   String ObjectIDs[], 
   UInt32 ObjectTypeIDs[], 
   String CategoryIDs[], 
); 

Parametry

ObjectIDs
Typ danych: String Tablica

Kwalifikatory: [in]

Tablica identyfikatorów obiektów.

ObjectTypeIDs
Typ danych: UInt32 Tablica

Kwalifikatory: [in]

Tablica identyfikatorów typu obiektu.

CategoryIDs
Typ danych: String Tablica

Kwalifikatory: [in]

Identyfikatory kategorii zabezpieczeń, do których zostaną przypisane obiekty.

Wartości zwrócone

SInt32Typ danych, który ma wartość 0, aby wskazać powodzenie lub zero, aby wskazać błąd.

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego serwera Configuration Manager.

Wymagania dotyczące programowania

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące programowania serwera Configuration Manager.

Zobacz też

Klasa WMI serwera SMS_SecuredCategoryMembership