DeleteByQuery, metoda w klasie SMS_StatusMessage

DeleteByQueryMetoda klasy Instrumentacja zarządzania Windows (WMI) w Configuration Manager powoduje usunięcie komunikatów o stanie określonych przez zapytanie WQL.

Następująca składnia jest uproszczona z kodu Managed Object Format (MOF) i definiuje metodę.

Składnia

UInt32 DeleteByQuery(  
      String WQLSelect  
);  

Parametry

WQLSelect
Typ danych: String

Kwalifikatory: [in]

Instrukcja SELECT języka WQL.

Wartości zwrócone

UInt32Typ danych, który wskazuje liczbę usuniętych wierszy.

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego serwera Configuration Manager.

Wymagania dotyczące programowania

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące programowania serwera Configuration Manager.

Zobacz też

Klasa WMI serwera SMS_StatusMessage