SMS_SofwareDistribution_Event

SMS_SofwareDistribution_EventKlasa jest klasą bazową dla wszystkich klas komunikatów stanu anonsów dystrybucji oprogramowania w Configuration Manager. Wszystkie komunikaty o stanie anonsów mają ciągi wstawiania tej klasy. Ponadto każda klasa pochodna musi ustawić właściwości swojej SMS_SofwareDistribution_Event klasy bazowej.

Uwaga

Błąd pisowni oprogramowania w SMS_SofwareDistribution_Event tej dokumentacji jest zamierzony, ponieważ Implementacja klasy jest błędna.

Właściwości

AdvertisementId
Typ danych: String

Identyfikator anonsu anonsu, do którego odwołuje się komunikat o stanie. Pojawia się w tekście komunikatu o stanie. Mapuje do ADV_AdvertisementID pola w zasadach dystrybucji oprogramowania i identyfikator anonsu w konsoli Configuration Manager. Jest to ciąg wstawiania o numerze 1.

ClientID
Typ danych: String

Identyfikator SMS klienta wywołującego to zdarzenie.

PackageName
Typ danych: String

Identyfikator pakietu, który pojawia się w tekście komunikatu o stanie. Mapuje do PKG_PackageID pola w zasadach dystrybucji oprogramowania i identyfikator pakietu w konsoli Configuration Manager. Jest to ciąg wstawiania o numerze 4.

ProgramName
Typ danych: String

Nazwa programu wyświetlana w tekście komunikatu o stanie. Mapuje do PRG_ProgramName pola w zasadach dystrybucji oprogramowania i jest nazwą programu wybraną podczas tworzenia programu. Jest to ciąg wstawiania o numerze 5.