Jak znaleźć numer seryjny na urządzeniu z systemem iOS?How do I find the serial number on my iOS device?

Numer seryjny urządzenia stanowi jego unikatowy identyfikator i może pomóc działowi pomocy technicznej Twojej firmy w wykonywaniu pewnych zadań, takich jak wymiana urządzenia na nowe.The serial number for your device uniquely identifies it, and can help your company support with certain tasks, like replacing your device with a new one. Aby znaleźć numer seryjny:To locate the serial number:

  1. Przejdź do ekranu początkowego.Go to the Home screen.
  2. Naciśnij aplikację Ustawienia, a następnie pozycję Ogólne.Tap the Settings app, then General.
  3. Naciśnij pozycję Informacje, a następnie przewiń do pozycji Numer seryjny.Tap About, then scroll to Serial Number.

Nadal potrzebujesz pomocy?Still need help? Skontaktuj się z pomocą techniczną Twojej firmy.Contact your company support. Informacje kontaktowe są dostępne w witrynie sieci Web Portal firmy.For contact information, check the Company Portal website.