Praca z błędami przetwarzania w usłudze eDiscovery (Premium)

Uwaga

Microsoft 365 zgodność jest teraz nazywana usługą Microsoft Purview, a rozwiązania w obszarze zgodności zostały przemianowane. Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Microsoft Purview, zobacz ogłoszenie w blogu.

Przetwarzanie to proces identyfikacji plików, rozszerzania osadzonych dokumentów i załączników, wyodrębniania tekstu i optycznego rozpoznawania znaków (OCR) plików obrazów oraz późniejszego indeksowania tej zawartości.

Po dodaniu opiekunów i źródeł danych niebędących opiekunami do sprawy na karcie Źródła wszystkie częściowo zaindeksowane elementy z Microsoft 365 są przetwarzane w celu ich pełnego przeszukiwania. Podobnie, gdy zawartość jest dodawana do zestawu przeglądów zarówno ze źródeł danych Microsoft 365, jak i innych niż Microsoft 365, ta zawartość jest również przetwarzana.

Karta Przetwarzanie w usłudze eDiscovery (Premium) zapewnia wgląd w stan zaawansowanego indeksowania dla różnych scenariuszy przetwarzania.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z następującymi artykułami: