Obsługiwane Microsoft 365 Defender zdarzeń przesyłania strumieniowego w interfejsie API przesyłania strumieniowego zdarzeń

Dotyczy:

Ważne

Niektóre informacje odnoszą się do wstępnie wypuszczonych produktów, które mogą zostać znacząco zmodyfikowane przed jego komercyjną premierą. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do podanych tutaj informacji.

Interfejs API strumieniowego przesyłania zdarzeń jest stale rozszerzany w celu obsługi większej liczby typów zdarzeń. Dowiedz się, które tabele z programem Hunting są ogólnie dostępne, obecnie w podglądzie publicznym, lub nie są jeszcze obsługiwane. Nowe — typy/tabele zdarzeń poczty e-mail są teraz ga

Informacje o stanie obsługi tabel w interfejsie API przesyłania strumieniowego wydarzeń

W poniższej tabeli znajduje się tylko lista tabel obsługiwanych w interfejsie API przesyłania strumieniowego i nie zawiera wszystkich schematów AH. Aby uzyskać pełną listę interfejsu API, zobacz Informacje o tabelach schematów.

Nazwa tabeli Stan
AlertEvidence GA
AlertInfo GA
DeviceEvents GA
DeviceFileCertificateInfo GA
DeviceFileEvents GA
DeviceImageLoadEvents GA
DeviceInfo GA
DeviceLogonEvents GA
DeviceNetworkEvents GA
DeviceNetworkInfo GA
DeviceProcessEvents GA
DeviceRegistryEvents GA
EmailAttachmentInfo GA
EmailEvents GA
EmailPostDeliveryEvents GA
EmailUrlInfo GA