"Błąd środowiska uruchomieniowego 2147319779 (8002801d) nie jest zarejestrowany" podczas ustawiania firmy jako domyślnej

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Symptomy

"Nie zarejestrowano biblioteki błędów automatyzacji -2147319779 (8002801d) środowiska uruchomieniowego". Ten błąd występuje podczas próby ustawienia firmy jako domyślnej.

Przyczyna

Firma FRx próbuje uzyskać dostęp do zestawu specyfikacji i baz danych systemu przy użyciu niezarejestrowanych zależności obiektów ADO. Na ogół jest ona instalowana razem z bieżącą wersją pakietu MDAC (składniki Microsoft Data Access Components) (MDAC w wersji 2.8 i nowszej).

Rozwiązanie

Zarejestruj plik, msadox.dll się w folderze C:\Program Files\Common Files\System\ado. Aby uzyskać informacje na temat rejestrowania plików dll, zobacz Jak zarejestrować plik dll.