Właściwości typu programu SharePoint (wyszukiwanie — wybór wielokrotny) nie działają w pakiecie Office Backstage

Ten artykuł został napisany przez Warren Rath, Support Escalation Engineer.

Symptomy

W usłudze Microsoft Office 365, Office 2019 lub Office 2016 podczas próby otwarcia dokumentu z programu SharePoint, w którym są właściwości metadanych programu SharePoint (na przykład typ wyszukiwania > wiele wyczekiń wartości) nie widać i nie ustawiasz tych właściwości w obszarze Backstage pakietu OfficeFile > (Informacje opliku).

Przyczyna

Jest to bieżące ograniczenie projektu pakietu Office i nie ma żadnych bieżących planów, aby zmienić to zachowanie.

Obejście problemu

Jeśli używasz programu Word, możesz użyć ekranu właściwości programu SharePoint (za pomocą karty Widok > właściwości) lub użyć strony właściwości z interfejsu użytkownika sieci Web programu SharePoint.

Ekran właściwości programu SharePoint na karcie Widok