Błąd "Nie można uzyskać dostępu do katalogu" podczas zmieniania domyślnej lokalizacji zapisywania w programie Excel 2016

Ten artykuł został napisany przez Warren Rath, inżyniera pomocy technicznej eskalacji.

Symptomy

Podczas próby zmiany domyślnej lokalizacji zapisywania na lokalizację programu SharePoint w programie Microsoft Excel 2016 przy użyciu ustawienia Domyślna lokalna lokalizacja pliku jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

Okno dialogowe komunikat o błędzie

Przyczyna

Z niektórych nieznanych powodów niektóre instalacje pakietu Office 2016 nie mogą utworzyć niezbędnego katalogu.

Obejście problemu

Aby ominąć ten problem, dodaj następujący katalog do systemów, w których występuje ten problem:

C:\Użytkownicy\identyfikator_użytkownika\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\URL\

Uwaga

Podczas dodawania tego katalogu należy zmienić identyfikator użytkownika na rzeczywisty identyfikator użytkownika.