Nie można zmodyfikować połączeń oData w skoroszycie programu PowerPivot programu Excel 2013

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Symptomy

Podczas próby zmodyfikowania połączeń oData w skoroszycie programu Microsoft Excel 2103 PowerPivot pojawia się następujący komunikat o błędzie:

"Niektórych właściwości nie można zmienić, ponieważ połączenie zostało zmodyfikowane przy użyciu dodatku PowerPivot."

Komunikat o błędzie

Przyczyna

Jest to ograniczenie w programie PowerPivot dla programu Excel.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, wykonaj następujące kroki:

  1. Kliknij kartę PowerPivot.
  2. Kliknij pozycję Narzędzia domowe, kliknij pozycję Pobierz dane zewnętrzne, a następnie kliknij pozycję Istniejące połączenia.
  3. Wybierz połączenie, a następnie wybierz pozycję Edytuj.
  4. Zmień adres URL źródła danych lub kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie edytuj go.
  5. Zapisz zmiany, a następnie odświeżysz skoroszyt.