"Aby można było zamienić skoroszyt, należy go wyewidencjonować. Możesz zapisać ten plik pod inną nazwą". podczas uruchamiania zaplanowanego odświeżania danych w skoroszycie dodatku PowerPivot

Ten artykuł został napisany przez Ricka Andringa, inżyniera eskalacji pomocy technicznej.

Symptomy

Po uruchomieniu zaplanowanego odświeżania danych w skoroszycie dodatku PowerPivot jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

Aby można było zamienić skoroszyt, należy go wyewidencjonować. Możesz zapisać ten plik pod inną nazwą.

Przyczyna

Opcja Wymagaj wyewidencjonalij dokumentów przed ich edytowaniem w obszarze Ustawienia wersji w ustawieniach biblioteki dokumentów prawdopodobnie ma ustawioną wartość Tak.

Rozwiązanie

Program PowerPivot nie wyewidencjamijuje dokumentów, gdy wprowadza modyfikacje. Aby zaplanowane odświeżanie danych działało w bibliotece dokumentów, ustaw opcję Wymagaj wyewidencjonowywowania dokumentów przed ich edytowaniem na wartość Nie.