Tekst nie jest wyświetlany na rysunku programu Visio 2010/2013 po otwarciu rysunku w przeglądarce

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Symptomy

Za pomocą programu Microsoft Visio 2010/2013 można zapisać rysunek programu Microsoft Visio jako stronę sieci Web (htm; html) na serwerze HTTP. Jednak tekst na rysunku programu Visio nie jest wyświetlany po otwarciu pliku strony sieci Web (htm; html) w przeglądarce.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ typ MIME "odttf" nie jest zarejestrowany na serwerze HTTP. Dane wyjściowe języka XAML (Extensible Application Markup Language) programu Silverlight z serwerów HTTP działa tylko wtedy, gdy typ MIME ".odttf" jest rozpoznawany przez serwery.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z administratorem serwera HTTP i upewnij się, że na serwerze jest zarejestrowany typ MIME "odttf".

Rozszerzenie nazwy pliku:

odttf

Typ MIME:

application/octet-stream

Obejście problemu

Ponownieve the Web Page from Visio with the output format set to something other than XAML, like VML. W szczególności po wybraniu opcji Strony sieci Web (htm; html) kliknij pozycję Publikuj. w oknie dialogowym Zapisywanie jako kliknij kartę Zaawansowane i wybierz inną pozycję niż XAML (Extensible Application Markup Language). Na przykład nie wystąpi to po wybraniu języka VML (Vector Markup Language), domyślnego w programie Visio 2007. Wadą tego obejścia jest to, że na stronie sieci Web nie będzie korzystać program Silverlight, jeśli na komputerze klienckim jest zainstalowany program Silverlight otwierający stronę sieci Web.

Wybranie formatu XAML jako formatu wyjściowego wymaga wtyczki przeglądarki Microsoft Silverlight lub przeglądarki z możliwością wyświetlania XAML. Jeśli podczas publikowania rysunku programu Visio wybierzesz inny format wyjściowy, renderowanie programu Silverlight na stronie sieci Web programu Visio nie przysnie Ci korzyści.

Więcej informacji

Konfigurowanie typów miME

IIS 7 https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc725608(WS.10).aspx

IIS 6 https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc786786(WS.10).aspx