Jak scalić wiele dokumentów programu Word w jeden

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Jeśli musisz połączyć oddzielne dokumenty programu Microsoft Word, możesz skopiować je i wkleić razem (jeśli są krótkie) lub scalić je (jeśli są długie).

Uwaga

Ta metoda dotyczy zarówno programów Word 2010 i Word 2007. Podczas scalania dokumentów format pliku może ulec zmianie.

 1. Wybierz kartę Wstaw.

  Zrzut ekranu przedstawiający zakładkę Wstaw

 2. Wybierz pozycję Obiekt, a następnie pozycję Tekst z pliku z menu rozwijanego.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcję Tekst z pliku.

 3. Wybierz pliki do scalenia w bieżącym dokumencie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Ctrl, aby wybrać więcej niż jeden dokument.

  Uwaga

  Dokumenty zostaną scalone w kolejności, w jakiej pojawiają się na liście plików. Aby użyć innej kolejności, zaznacz i wstaw każdy plik indywidualnie w żądanej kolejności.

  Zrzut ekranu przedstawiający wstawianie pliku

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z informacjami na Forum.