Obraz lub obiekt może nie być widoczny w dokumencie programu Word 2010 lub Word 2007

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Symptomy

Po otwarciu dokumentu programu Microsoft Office Word 2010 lub Word 2007 zawierającego obraz lub obiekt może się nie pojawić. Ten problem może wystąpić w dokumencie zawierającym obraz, obraz graficzny, obiekt Autokształt lub inny obiekt.

Przyczyna

Ten problem występuje, jeśli używasz opcji stylu otaczania innej niż In line with text option with the picture or with the object. Zostanie też spełnione jedno z następujących warunków:

 • Dokument programu Word jest przeglądany w widoku wersji roboczej lub w widoku konspektu.
 • Opcja Pokaż rysunki i pola tekstowe na ekranie jest wyłączona.
 • Opcja Drukuj rysunki utworzone w programie Word jest wyłączona.
 • Opcja Użyj jakości roboczej jest włączona.
  Jeśli używasz opcji In line with text (Tylko razem z tekstem) z obrazem lub obiektem, ten problem może wystąpić, jeśli opcja Symbole zastępcze obrazów jest włączona.

Ten problem może również wystąpić w przypadku wystąpienia problemu ze sterownikem wideo.

Obejście problemu

Używasz opcji stylu zawijania innej niż "Liniowy z tekstem"

Jeśli używasz opcji Stylu otaczania innej niż Opcja In line with text (W wierszu z tekstem), użyj jednego z następujących obejść.

Używanie opcji stylu zawijania "W wierszu z tekstem"

Aby zmienić opcję Styl otaczania dla obrazu lub obiektu na Opcję Zgodne z tekstem, wykonaj poniższe czynności, odpowiednio do twojej wersji programu Word.

Word 2007
 1. Kliknij obraz lub obiekt.
 2. Na karcie Formatowanie kliknij pozycję Zawijanie tekstu w grupie Rozmieszczanie.
 3. Kliknij pozycję W wierszu z tekstem.
Word 2010
 1. Kliknij obraz lub obiekt.
 2. Na karcie Formatowanie kliknij pozycję Zawijanie tekstu w grupie Rozmieszczanie.
 3. Kliknij pozycję W wierszu z tekstem.
  W przypadku użycia opcji In line with text (Tylko razem z tekstem) obraz lub obiekt będzie wyświetlany w dowolnym widoku.

Jeśli chcesz użyć opcji Stylu otaczania innej niż opcja Wiersz z tekstem, użyj jednego z następujących obejść.

Zmienianie widoku

Ten problem może wystąpić w przypadku wyświetlania dokumentu w widoku wersji roboczej lub w widoku konspektu. Aby rozwiązać ten problem, wyświetl dokument w jednym z następujących widoków:

 • Układ wydruku
 • Odczyt pełnoekranowy
 • Układ sieci Web
 • Podgląd wydruku dla programu Word 2007. Dla

Word 2010: Kliknij pozycję Plik, a następnie kliknij pozycję Drukuj.
Dokumenty programu Word 2010 i Word 2007 zawierają osobny tekst i warstwy rysunku. W przypadku użycia opcji Stylu otaczania innej niż Opcja W wierszu z tekstem z obrazem lub obiektem obraz lub obiekt jest wstawiany do warstwy rysunku. W programach Word 2010 i Word 2007 warstwy rysunku nie są wyświetlane podczas wyświetlania dokumentu w widoku wersji roboczej lub w widoku konspektu. Warstwa rysunku jest wyświetlana w programach Word 2010 i Word 2007 podczas korzystania z dowolnego z widoków wymienionych w tym obejście.

Włączanie opcji "Pokaż rysunki i pola tekstowe na ekranie"

Po włączeniu opcji Pokaż rysunki i pola tekstowe na ekranie można wyświetlić obraz lub obiekt w widoku układu wydruku lub w widoku układu sieci Web. Aby włączyć opcję Pokaż rysunki i pola tekstowe na ekranie, wykonaj poniższe czynności, zgodnie z odpowiednią wersją programu Word.

Word 2007
 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.
 2. Kliknij pozycję Zaawansowane.
 3. W obszarze Pokaż zawartość dokumentu kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Pokaż rysunki i pola tekstowe na ekranie.
 4. Kliknij przycisk OK.
Word 2010
 1. Kliknij pozycję Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.
 2. Kliknij pozycję Zaawansowane.
 3. W obszarze Pokaż zawartość dokumentu kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Pokaż rysunki i pola tekstowe na ekranie.
 4. Kliknij przycisk OK.

Włączanie opcji "Drukuj rysunki utworzone w programie Word"

Po włączeniu opcji Drukuj rysunki utworzone w programie Word można wyświetlać obraz lub obiekt w widoku Podgląd wydruku. Możesz też wydrukować obraz lub obiekt. Aby włączyć opcję Drukuj rysunki utworzone w programie Word, wykonaj poniższe czynności, odpowiednio do wersji programu Word.

Word 2007
 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.
 2. Kliknij pozycję Wyświetlanie.
 3. W obszarze Opcje drukowania kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Drukuj rysunki utworzone w programie Word.
 4. Kliknij przycisk OK.
Word 2010
 1. Kliknij pozycję Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.
 2. Kliknij pozycję Wyświetlanie.
 3. W obszarze Opcje drukowania kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru **Drukuj rysunki utworzone w programie Word **.
 4. Kliknij przycisk OK.

Wyłączanie opcji "Użyj jakości roboczej"

Gdy wyłączysz opcję Użyj jakości roboczej, możesz wyświetlić obraz lub obiekt w podglądzie wydruku. Możesz też wydrukować obraz lub obiekt. Aby wyłączyć opcję Użyj jakości roboczej, wykonaj poniższe czynności, odpowiednio do twojej wersji programu Word.

Word 2007
 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.
 2. Kliknij pozycję Zaawansowane.
 3. W obszarze Drukowanie kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Użyj jakości roboczej.
 4. Kliknij przycisk OK.
Word 2010
 1. Kliknij pozycję Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.
 2. Kliknij pozycję Zaawansowane.
 3. W obszarze Drukowanie kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Użyj jakości roboczej.
 4. Kliknij przycisk OK.

Używasz opcji stylu zawijania "W wierszu z tekstem"

Wyłączanie opcji "Symbole zastępcze obrazów"

Gdy wyłączysz opcję Symbole zastępcze obrazów, możesz wyświetlić obraz lub obiekt we wszystkich widokach. Aby wyłączyć opcję Symbole zastępcze obrazów, wykonaj poniższe czynności, odpowiednio do twojej wersji programu Word.

Word 2007
 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.
 2. Kliknij pozycję Zaawansowane.
 3. W obszarze Wyświetl zawartość dokumentu kliknij pole wyboru Symbole zastępcze obrazów, aby je wyczyścić.
 4. Kliknij przycisk OK.
Word 2010
 1. Kliknij pozycję Plik, a następnie kliknij pozycję Opcje.
 2. Kliknij pozycję Zaawansowane.
 3. W obszarze Pokaż zawartość dokumentu kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Pokaż symbole zastępcze obrazów.
 4. Kliknij przycisk OK.

Uwaga

Opcja Symbole zastępcze obrazów nie ma wpływu na obrazy ani obiekty w przypadku użycia opcji Styl otaczania innej niż Opcja In line with text (W wierszu z tekstem). Opcja Symbole zastępcze obrazów dotyczy obrazów i obiektów w przypadku użycia opcji W wierszu z tekstem we wszystkich widokach z wyjątkiem widoku Odczyt pełnoekranowy.

Występują problemy ze sterownikem wideo

Jeśli ten problem występuje często, być może występuje problem z ustawieniami sterownika wideo lub z ustawieniami właściwości wyświetlania systemu Windows. Jeśli poprzednie obejścia nie rozwiązały problemu, wypróbuj poniższe obejścia.

Zmienianie ustawienia jakości kolorów lub rozdzielczości ekranu bieżącego sterownika wideo

Aby zmienić ustawienie jakości kolorów, wykonaj poniższe czynności, odpowiednio do sytuacji.

Windows XP
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Uruchom, wpisz desk.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij kartę Ustawienia.
 3. Jeśli dla ustawienia Jakość koloru jest ustawiona wartość Najwyższa (32 bity), zmień to ustawienie na Wartość średnia (16 bitów), a następnie kliknij przycisk OK.

Jeśli problem nadal występuje, zmień rozdzielczość ekranu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Uruchom, wpisz desk.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij kartę Ustawienia.
 3. W obszarze Rozdzielczość ekranu przesuń suwak w lewo, a następnie kliknij przycisk OK.
Windows Vista
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Uruchom, wpisz desk.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Jeśli dla ustawienia Kolory jest ustawiona wartość Najwyższa (32 bity), zmień to ustawienie na Średni (16 bitów), a następnie kliknij przycisk OK.

Jeśli problem nadal występuje, zmień rozdzielczość ekranu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Uruchom, wpisz desk.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W obszarze Rozdzielczość przesuń suwak w lewo, a następnie kliknij przycisk OK.
Windows 7
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Uruchom, wpisz desk.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij kartę Ustawienia zaawansowane.
 3. Kliknij pozycję Monitor.
 4. Jeśli ustawienie Kolory jest ustawione na najwyższą (32 bity), zmień to ustawienie na Wartość średnia (16 bitów), a następnie kliknij przycisk OK.

Jeśli problem nadal występuje, zmień rozdzielczość ekranu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Uruchom, wpisz desk.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W obszarze Rozdzielczość kliknij strzałkę i wypróbuj inną rozdzielczość, a następnie kliknij przycisk OK.

Zmienianie ustawienia przyspieszenia sprzętowego

Windows XP
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Uruchom, wpisz desk.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na karcie Ustawienia kliknij pozycję Zaawansowane.
 3. Kliknij kartę Rozwiązywanie problemów.
 4. Przesuń suwak w lewo, aby zmniejszyć przyspieszenie sprzętowe, a następnie kliknij dwa razy przycisk OK.
 5. Gdy zostaniesz poproszony(-a) o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Tak.
Systemy Windows Vista i Windows 7
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij przycisk Uruchom, wpisz desk.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij pozycję Ustawienia zaawansowane.
 3. Kliknij przycisk Rozwiąż problemy.
 4. Jeśli sterownik ekranu zezwala na zmiany, kliknij pozycję Zmień ustawienia. Przesuń suwak w lewo, aby zmniejszyć przyspieszenie sprzętowe, a następnie kliknij dwa razy przycisk OK.
 5. Gdy zostaniesz poproszony(-a) o ponowne uruchomienie komputera, kliknij przycisk Tak.

Uzyskiwanie zaktualizowanej karty wideo

Jeśli obejścia opisane w tej sekcji pomogą rozwiązać ten problem, skontaktuj się z producentem komputera, aby uzyskać zaktualizowane sterowniki wideo. Jeśli karta wideo została już uaktualniona, skontaktuj się z producentem karty wideo.