Program Word spowalnia lub przestaje odpowiadać w przypadku nadmiernych prześledzonych zmian lub komentarzy

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Symptomy

Program Microsoft Word staje się bardzo powolny lub przestaje odpowiadać, jeśli otwarty dokument zawiera nadmierne prze śledzone zmiany lub komentarze.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli śledzone zmiany w dokumencie nie są okresowo akceptowane lub odrzucane.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

  1. Zamknij wszystkie wystąpienia programu Word.
  2. Uruchom ponownie program Word, a następnie otwórz nowy pusty dokument.
  3. Na karcie Recenzja wybierz pozycję Wszystkie znaczniki w grupie Śledzenie.
  4. Wybierz pozycję Pokaż znaczniki, a następnie ustaw dymki na pokazywanie tylko komentarzy i formatowania w dymkach.
  5. Użyj File > otwórz plik, aby otworzyć problematyczny dokument.

W tym momencie program Word powinien być responsywny. Teraz możesz akceptować lub odrzucać wszelkie zmiany i usuwać komentarze.

Uwaga

Zmiany w tabeli mają największy efekt wydajności.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat akceptowania lub odrzucania prześledzonych zmian, zobacz Akceptowanie lub odrzucanie prześledzonych zmian w programie Word.