Włączanie dostępu do zasobów za pośrednictwem centrum administracyjnego platformy Microsoft 365 dla użytkowników-gości

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Podsumowanie

Administratorzy mogą wprowadzić zmiany w ustawieniach, aby umożliwić liderom zespołowi i użytkownikom, którzy nie są administratorami, dodawanie innych użytkowników gości, którzy pracują zdalnie.

Rozwiązanie

Osoby niebędący administratorami

Aby dodać użytkowników gości bez administratora (liderów zespołu i innych użytkowników końcowych), wykonaj następujące czynności:

  1. Niech administrator zaloguje się do portalu Azure Portal.
  2. Przejdź do pulpitu nawigacyjnego, a następnie wybierz pozycję Użytkownicy.
  3. Wybierz pozycję Ustawienia użytkownika.
  4. W obszarze Ustawienia współpracy zewnętrznej ustaw opcję Członkowie mogą zapraszać na tak .

Ustaw opcję Członkowie mogą zapraszać na wartość Tak.

Osoby niebędący administratorami będą wówczas mogły dodawać użytkowników gości bez zatwierdzenia przez administratora.

Firma Microsoft zaleca, aby administratorzy dokonali tej zmiany tak, aby zniwelować liczbę żądań dostępu zdalnego, które mogą otrzymać.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, zobacz Krok 2. Konfigurowanie ustawień usługi Azure AD dla firm w artykule Lista kontrolna dostępu gościa do usługi Microsoft Teams.

Administratorzy

Aby administratorzy bezpośrednio dodali gości, przejdź do pozycji Wszyscy użytkownicy w centrum administracyjnym usługi Azure Active Directory (AAD),a następnie wybierz pozycję Nowy użytkownik gość.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania nowych użytkowników, zobacz następujące artykuły firmy Microsoft:

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community.