"Niestety! Nie możemy przetworzyć Twojego żądania" podczas próby skonfigurowania ustawień weryfikacji zabezpieczeń dla usługi Azure Multi-Factor Authentication

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Problem

Podczas próby skonfigurowania dodatkowych ustawień weryfikacji zabezpieczeń dla usługi Microsoft Azure Multi-Factor Authentication zostanie wyświetlony następujący komunikat:

Przepraszamy! Nie możemy przetworzyć Twojej prośby. Sesja jest nieprawidłowa lub wygasła.

Wystąpił błąd podczas przetwarzania żądania, ponieważ sesja jest nieprawidłowa lub wygasła. Spróbuj ponownie.

Ten problem występuje, jeśli czekano zbyt długo na ukończenie procesu instalacji usługi Azure Multi-Factor Authentication dla użytkownika.

Rozwiązanie

Aby uniknąć tego problemu, wykonaj proces instalacji w ciągu 10 minut.

Więcej informacji

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community lub forów Azure Active Directory.