BoxServiceAccount jest dodawane do roli w alertach usługi Office 365

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Problem

Otrzymujesz alerty zabezpieczeń usługi Microsoft Office 365 (skonfigurowane w Centrum zgodności zabezpieczeń), które informuje o dodaniu do roli funkcji BOXServiceAccount.

To jest przykład takiego alertu:

BOXServiceAccount@DomainName.prod.outlook.com został dodany do DomainName.PROD.OUTLOOK.COM/Microsoft hostowanych organizacji programu Exchange/contoso.onmicrosoft.com/nazwa roli.

Przyczyna

Takie działanie jest zgodne z projektem programu.

Rozwiązanie

Gdy administrator dzierżawy przypisze użytkownikowi rolę administratora programu Exchange, administratora programu Skype dla firm lub administratora programu SharePoint, w portalu usługi Office 365 portal usługi Office 365 korzysta z wbudowanego konta (BOXServiceAccount), aby dodać użytkownika do grupy Kontrola dostępu oparta na rolach zarządzania rolami zarządzania tylko w organizacji (RBAC, View-Only Organization Management Based Control).

Aby wyświetlić rzeczywisty dziennik inspekcji, możesz skorzystać z funkcji wyszukiwania podobnych działań w widoku listy działań alertów usługi Office 365 lub wyszukiwać w tekście tekstowym "BOXServiceAccount" bezpośrednio ze strony Przeszukiwanie dziennika inspekcji.

Więcej informacji

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community.