Obiekt IgnoreLegalHold nie jest dostępny ani funkcjonalny dla obiektów użytkowników usługi Exchange Online

Przełącznik IgnoreLegalHold określa, czy należy zignorować stan zwolnienia prawnego użytkownika. Ten parametr jest niedostępny w przypadku tych poleceń:

  • Disable-Mailbox
  • Remove-Mailbox
  • Disable-Mailuser
  • Remove-Mailuser

Aby trwale usunąć lub wyłączyć skrzynkę pocztową w związku z tym, usuń ją z zawieszonego miejsca. Zanim to zrobisz, skontaktuj się z inspektorem ds. zgodności, zespołem ds. zarządzania rekordami lub działem prawnym, aby zrozumieć zasady i wymagania organizacji dotyczące blokady. Aby uzyskać więcej informacji na temat identyfikacji wstrzymywania, zobacz Identyfikowanie wstrzymywania skrzynki pocztowej programu Exchange.