Podczas próby wyświetlenia kontaktów folderu publicznego w programie Outlook nie można wyświetlić listy adresów

Oryginalny numer KB:   4020049

Symptomy

Podczas próby wybrania folderu publicznego zawierającego kontakty z listy książki adresowej w programie Microsoft Outlook 2016, Outlook 2019 lub Outlook dla usługi Office 365 jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie, nawet jeśli masz uprawnienia do odczytu wszystkich obiektów folderu:

Nie można wyświetlić listy adresów. Nie można otworzyć folderu Kontakty skojarzonego z tą listą adresów; mógł zostać przeniesiony lub usunięty albo nie masz uprawnień. Aby uzyskać informacje na temat usuwania tego folderu z książki adresowej programu Outlook, zobacz Pomoc programu Microsoft Outlook.

Rozwiązanie

Ten problem może wystąpić, jeśli wartość w poniższym podkluczu ExcludeHttpsAutoDiscoverDomain wykrywania automatycznego jest ustawiona na 1:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\AutoDiscover\

W takiej sytuacji ustaw wartość 0, a następnie uruchom ponownie program Outlook 2016, Outlook 2019 lub Outlook dla usługi Office 365, aby rozwiązać ten problem.

Ponadto ten problem może wystąpić, jeśli którykolwiek z punktów końcowych wykrywania automatycznego jest zablokowany lub program Outlook 2016 nie może znaleźć informacji wykrywania automatycznego. Możesz przetestować łączność wykrywania automatycznego za pomocą jednej z następujących metod:

Informacje