Dziwne znaki są wyświetlane w wezwaniach na spotkania, potwierdzenia przeczytania i wiadomościach usługi IRM

Symptomy

W programach Microsoft Outlook i Outlook dla Microsoft 365 niektórzy adresaci otrzymują wiadomości e-mail zawierające różne znaki w różnych językach w treści tekstu. Ładowanie wiadomości może trochę potrwać.

Ten problem może wystąpić w następujących nośnikach:

 • Potwierdzenia przeczytania
 • Odwoływki wiadomości e-
 • Wezwania na spotkania
 • Wiadomości e-mail usługi IRM

Przyczyna

Nadawca włączył ustawienie obsługi standardu Windows Unicode UTF-8 w wersji beta. Program Outlook nie obsługuje tego ustawienia.

Obejście problemu

Aby zapobiec występowaniu tego problemu w przypadku nowo utworzonych elementów, nadawca musi wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz okno Ustawienia systemowe. W tym celu wybierz przycisk Ustawienia w obszar powiadomień pasku zadań.
 2. Wybierz pozycję Czas & język.
 3. Wybierz pozycję Język.
 4. W obszarze Powiązane ustawienia wybierz pozycję Ustawienia administracyjne języka.
 5. W obszarze Język dla programów innych niż Unicode wybierz pozycję Zmień ustawienia regionalne systemu.
 6. Wyczyść pole wyboru Beta: Użyj formatu Unicode dla formatu UTF-8 obsługa języków na całym świecie.
 7. Uruchom ponownie komputer.