Active Directory

Nawiąż połączenie z serwerem usługi Active Directory i wykonaj operacje

Utwórz grupę
Pobierz informacje o grupie
Pobierz członków grupy
Modyfikuj grupę
Utwórz obiekt
Usuń obiekt
Przenieś obiekt
Zmień nazwę obiektu
Utwórz użytkownika
Pobierz informacje o użytkowniku
Modyfikuj użytkownika
Odblokuj użytkownika
Aktualizuj informacje o użytkowniku
Nawiąż połączenie z serwerem
Zamknij połączenie

Grupowe

Twórz, modyfikuj i uzyskuj informacje o grupie na serwerze usługi Active Directory

Utwórz grupę

Tworzy grupę w usłudze Active Directory

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Nadrzędny wpis katalogu No Wpis usługi Active Directory Wpis nadrzędny serwera usługi Active Directory
Nazwa grupy No Wartość tekstowa Nazwa nowo utworzonej grupy
Lokalizacja Tak Wartość tekstowa Lokalizacja, w której zostanie utworzona grupa
Opis Tak Wartość tekstowa Opis grupy
Zakres grupy Nie dotyczy Lokalny, Globalny, Uniwersalny Globalne Zakres grupy w usłudze Active Directory
Typ grupy Nie dotyczy Bezpieczeństwo, Dystrybucja Zabezpieczenia Typ grupy
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd uwierzytelniania Wskazuje błąd dotyczący uwierzytelnienia użytkownika
Nieprawidłowa operacja Wskazuje, że wystąpił błąd nieprawidłowej operacji
Serwer nie działa Wskazuje, że serwer usługi Active Directory nie działa
Nieautoryzowany dostęp Wskazuje, że wystąpił błąd uwierzytelniania
Nie znaleziono wpisu usługi Active Directory Wskazuje, że dany wpis usługi Active Directory nie znajduje się na serwerze usługi Active Directory
Obiekt już istnieje Wskazuje, że obiekt o określonej nazwie istnieje już w usłudze Active Directory
Błąd usługi Active Directory Ogólny błąd usługi Active Directory

Pobierz informacje o grupie

Pobiera informacje o grupie z serwera usługi Active Directory

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Nadrzędny wpis katalogu No Wpis usługi Active Directory Wpis nadrzędny serwera usługi Active Directory
Nazwa wyróżniająca No Wartość tekstowa Nazwa wyróżniająca wpisu usługi Active Directory
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
Informacje o grupie Informacje o grupie Informacje o grupie
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd uwierzytelniania Wskazuje błąd dotyczący uwierzytelnienia użytkownika
Nieprawidłowa operacja Wskazuje, że wystąpił błąd nieprawidłowej operacji
Serwer nie działa Wskazuje, że serwer usługi Active Directory nie działa
Nieautoryzowany dostęp Wskazuje, że wystąpił błąd uwierzytelniania
Nie znaleziono wpisu usługi Active Directory Wskazuje, że dany wpis usługi Active Directory nie znajduje się na serwerze usługi Active Directory
Obiekt nie istnieje na serwerze Wskazuje, że obiekt nie istnieje na serwerze usługi Active Directory
Błąd usługi Active Directory Ogólny błąd usługi Active Directory

Pobierz członków grupy

Pobiera członków grupy w usłudze Active Directory

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Nadrzędny wpis katalogu No Wpis usługi Active Directory Wpis nadrzędny serwera usługi Active Directory
Nazwa wyróżniająca No Wartość tekstowa Nazwa wyróżniająca wpisu usługi Active Directory
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
Członkowie grupy Lista członków grupy Zmienna przechowująca członków grupy
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd uwierzytelniania Wskazuje błąd dotyczący uwierzytelnienia użytkownika
Nieprawidłowa operacja Wskazuje, że wystąpił błąd nieprawidłowej operacji
Serwer nie działa Wskazuje, że serwer usługi Active Directory nie działa
Nieautoryzowany dostęp Wskazuje, że wystąpił błąd uwierzytelniania
Nie znaleziono wpisu usługi Active Directory Wskazuje, że dany wpis usługi Active Directory nie znajduje się na serwerze usługi Active Directory
Obiekt nie istnieje na serwerze Wskazuje, że obiekt nie istnieje na serwerze usługi Active Directory
Błąd usługi Active Directory Ogólny błąd usługi Active Directory

Modyfikuj grupę

Modyfikuje grupę w usłudze Active Directory

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Nadrzędny wpis katalogu No Wpis usługi Active Directory Wpis nadrzędny serwera usługi Active Directory
Nazwa wyróżniająca No Wartość tekstowa Nazwa wyróżniająca wpisu usługi Active Directory
Operacja Nie dotyczy Zmienianie nazwy grupy, Usuwanie grupy, Dodawanie użytkownika, Usuwanie użytkownika Zmień nazwę grupy Wybierz operację do wykonania
Nowa nazwa No Wartość tekstowa Nowa nazwa grupy
Nazwa wyróżniająca użytkownika No Wartość tekstowa Określ nazwę wyróżniającą użytkownika
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd uwierzytelniania Wskazuje błąd dotyczący uwierzytelnienia użytkownika
Nieprawidłowa operacja Wskazuje, że wystąpił błąd nieprawidłowej operacji
Serwer nie działa Wskazuje, że serwer usługi Active Directory nie działa
Nieautoryzowany dostęp Wskazuje, że wystąpił błąd uwierzytelniania
Nie znaleziono wpisu usługi Active Directory Wskazuje, że dany wpis usługi Active Directory nie znajduje się na serwerze usługi Active Directory
Obiekt nie istnieje na serwerze Wskazuje, że obiekt nie istnieje na serwerze usługi Active Directory
Obiekt już istnieje Wskazuje, że obiekt o określonej nazwie istnieje już w usłudze Active Directory
Błąd usługi Active Directory Ogólny błąd usługi Active Directory

Obiekt

Twórz obiekt lub manipuluj nim na serwerze usługi Active Directory

Utwórz obiekt

Tworzy obiekt w usłudze Active Directory

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Nadrzędny wpis katalogu No Wpis usługi Active Directory Wpis nadrzędny serwera usługi Active Directory
Lokalizacja Tak Wartość tekstowa Lokalizacja, w której zostanie utworzona grupa
Typ obiektu Nie dotyczy Komputer, jednostka organizacyjna Komputer Typ obiektu
Nazwa obiektu No Wartość tekstowa Nazwa nowo utworzonego obiektu
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd uwierzytelniania Wskazuje błąd dotyczący uwierzytelnienia użytkownika
Nieprawidłowa operacja Wskazuje, że wystąpił błąd nieprawidłowej operacji
Serwer nie działa Wskazuje, że serwer usługi Active Directory nie działa
Nieautoryzowany dostęp Wskazuje, że wystąpił błąd uwierzytelniania
Nie znaleziono wpisu usługi Active Directory Wskazuje, że dany wpis usługi Active Directory nie znajduje się na serwerze usługi Active Directory
Obiekt już istnieje Wskazuje, że obiekt o określonej nazwie istnieje już w usłudze Active Directory
Nieprawidłowa składnia atrybutu Wskazuje, że dany atrybut jest nieprawidłowy
Błąd usługi Active Directory Ogólny błąd usługi Active Directory

Usuń obiekt

Usuwa obiekt w usłudze Active Directory

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Nadrzędny wpis katalogu No Wpis usługi Active Directory Wpis nadrzędny serwera usługi Active Directory
Nazwa wyróżniająca No Wartość tekstowa Nazwa wyróżniająca wpisu usługi Active Directory
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd uwierzytelniania Wskazuje błąd dotyczący uwierzytelnienia użytkownika
Nieprawidłowa operacja Wskazuje, że wystąpił błąd nieprawidłowej operacji
Serwer nie działa Wskazuje, że serwer usługi Active Directory nie działa
Nieautoryzowany dostęp Wskazuje, że wystąpił błąd uwierzytelniania
Nie znaleziono wpisu usługi Active Directory Wskazuje, że dany wpis usługi Active Directory nie znajduje się na serwerze usługi Active Directory
Obiekt nie istnieje na serwerze Wskazuje, że obiekt nie istnieje na serwerze usługi Active Directory
Błąd usługi Active Directory Ogólny błąd usługi Active Directory

Przenieś obiekt

Przenosi obiekt w usłudze Active Directory

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Nadrzędny wpis katalogu No Wpis usługi Active Directory Wpis nadrzędny serwera usługi Active Directory
Nazwa wyróżniająca No Wartość tekstowa Nazwa wyróżniająca wpisu usługi Active Directory
Przenieś do lokalizacji No Wartość tekstowa Lokalizacja, do której ma zostać przeniesiony obiekt
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd uwierzytelniania Wskazuje błąd dotyczący uwierzytelnienia użytkownika
Nieprawidłowa operacja Wskazuje, że wystąpił błąd nieprawidłowej operacji
Serwer nie działa Wskazuje, że serwer usługi Active Directory nie działa
Nieautoryzowany dostęp Wskazuje, że wystąpił błąd uwierzytelniania
Nie znaleziono wpisu usługi Active Directory Wskazuje, że dany wpis usługi Active Directory nie znajduje się na serwerze usługi Active Directory
Obiekt nie istnieje na serwerze Wskazuje, że obiekt nie istnieje na serwerze usługi Active Directory
Błąd usługi Active Directory Ogólny błąd usługi Active Directory
Lokalizacja nie może być pusta Wskazuje, że lokalizacja obiektu usługi Active Directory jest pusta

Zmień nazwę obiektu

Zmienia nazwę obiektu w usłudze Active Directory

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Nadrzędny wpis katalogu No Wpis usługi Active Directory Wpis nadrzędny serwera usługi Active Directory
Nazwa wyróżniająca No Wartość tekstowa Nazwa wyróżniająca wpisu usługi Active Directory
Nowa nazwa No Wartość tekstowa Wpisz nową nazwę grupy
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd uwierzytelniania Wskazuje błąd dotyczący uwierzytelnienia użytkownika
Nieprawidłowa operacja Wskazuje, że wystąpił błąd nieprawidłowej operacji
Serwer nie działa Wskazuje, że serwer usługi Active Directory nie działa
Nieautoryzowany dostęp Wskazuje, że wystąpił błąd uwierzytelniania
Nie znaleziono wpisu usługi Active Directory Wskazuje, że dany wpis usługi Active Directory nie znajduje się na serwerze usługi Active Directory
Obiekt nie istnieje na serwerze Wskazuje, że obiekt nie istnieje na serwerze usługi Active Directory
Obiekt już istnieje Wskazuje, że obiekt o określonej nazwie istnieje już w usłudze Active Directory
Błąd usługi Active Directory Ogólny błąd usługi Active Directory

Użytkownika

Twórz, modyfikuj i uzyskuj informacje o użytkowniku na serwerze usługi Active Directory

Utwórz użytkownika

Tworzy użytkownika w usłudze Active Directory

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Nadrzędny wpis katalogu No Wpis usługi Active Directory Wpis nadrzędny serwera usługi Active Directory
Lokalizacja Tak Wartość tekstowa Lokalizacja, w której zostanie utworzona grupa
Imię No Wartość tekstowa Imię użytkownika
Inicjały Tak Wartość tekstowa Inicjały użytkownika
Nazwisko Tak Wartość tekstowa Nazwisko użytkownika
Nazwa użytkownika No Wartość tekstowa Nazwa użytkownika
Hasło No Zaszyfrowana wartość Hasło użytkownika
Hasło nigdy nie wygasa Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Określ, czy hasło użytkownika wygaśnie
Wyłączone konto Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Określ, czy konto zostanie wyłączone
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd uwierzytelniania Wskazuje błąd dotyczący uwierzytelnienia użytkownika
Nieprawidłowa operacja Wskazuje, że wystąpił błąd nieprawidłowej operacji
Serwer nie działa Wskazuje, że serwer usługi Active Directory nie działa
Nieautoryzowany dostęp Wskazuje, że wystąpił błąd uwierzytelniania
Nie znaleziono wpisu usługi Active Directory Wskazuje, że dany wpis usługi Active Directory nie znajduje się na serwerze usługi Active Directory
Obiekt już istnieje Wskazuje, że obiekt o określonej nazwie istnieje już w usłudze Active Directory
Nie można ustawić lub zaktualizować hasła Wskazuje, że wystąpił problem z ustawianiem lub aktualizowaniem hasła użytkownika
Błąd usługi Active Directory Ogólny błąd usługi Active Directory

Pobierz informacje o użytkowniku

Pobiera informacje o użytkowniku w usłudze Active Directory

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Nadrzędny wpis katalogu No Wpis usługi Active Directory Wpis nadrzędny serwera usługi Active Directory
Nazwa wyróżniająca No Wartość tekstowa Nazwa wyróżniająca wpisu usługi Active Directory
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
Informacje o użytkowniku Informacje o użytkowniku Informacje o użytkowniku
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd uwierzytelniania Wskazuje błąd dotyczący uwierzytelnienia użytkownika
Nieprawidłowa operacja Wskazuje, że wystąpił błąd nieprawidłowej operacji
Serwer nie działa Wskazuje, że serwer usługi Active Directory nie działa
Nieautoryzowany dostęp Wskazuje, że wystąpił błąd uwierzytelniania
Nie znaleziono wpisu usługi Active Directory Wskazuje, że dany wpis usługi Active Directory nie znajduje się na serwerze usługi Active Directory
Obiekt nie istnieje na serwerze Wskazuje, że obiekt nie istnieje na serwerze usługi Active Directory
Błąd usługi Active Directory Ogólny błąd usługi Active Directory

Modyfikuj użytkownika

Zmodyfikuj użytkownika w usłudze Active Directory

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Nadrzędny wpis katalogu No Wpis usługi Active Directory Wpis nadrzędny serwera usługi Active Directory
Nazwa wyróżniająca No Wartość tekstowa Nazwa wyróżniająca wpisu usługi Active Directory
Operacja Nie dotyczy Włączanie/wyłączanie użytkownika, Zmienianie nazwy użytkownika, Usuwanie użytkownika, Resetowanie hasła Włącz/wyłącz użytkownika Wybierz operację do wykonania
Włącz użytkownika Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Włącz lub wyłącz użytkownika
Nowa nazwa No Wartość tekstowa Wpisz nową nazwę grupy
Nowe hasło No Zaszyfrowana wartość Wpisz nowe hasło grupy
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd uwierzytelniania Wskazuje błąd dotyczący uwierzytelnienia użytkownika
Nieprawidłowa operacja Wskazuje, że wystąpił błąd nieprawidłowej operacji
Serwer nie działa Wskazuje, że serwer usługi Active Directory nie działa
Nieautoryzowany dostęp Wskazuje, że wystąpił błąd uwierzytelniania
Nie znaleziono wpisu usługi Active Directory Wskazuje, że dany wpis usługi Active Directory nie znajduje się na serwerze usługi Active Directory
Obiekt nie istnieje na serwerze Wskazuje, że obiekt nie istnieje na serwerze usługi Active Directory
Obiekt już istnieje Wskazuje, że obiekt o określonej nazwie istnieje już w usłudze Active Directory
Nieprawidłowa składnia atrybutu Wskazuje, że dany atrybut jest nieprawidłowy
Błąd usługi Active Directory Ogólny błąd usługi Active Directory
Nie można ustawić lub zaktualizować hasła Wskazuje, że wystąpił problem z ustawianiem lub aktualizowaniem hasła użytkownika

Odblokuj użytkownika

Odblokowuje użytkownika usługi Active Directory

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Nadrzędny wpis katalogu No Wpis usługi Active Directory Wpis nadrzędny serwera usługi Active Directory
Nazwa wyróżniająca No Wartość tekstowa Nazwa wyróżniająca wpisu usługi Active Directory
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd uwierzytelniania Wskazuje błąd dotyczący uwierzytelnienia użytkownika
Nieprawidłowa operacja Wskazuje, że wystąpił błąd nieprawidłowej operacji
Serwer nie działa Wskazuje, że serwer usługi Active Directory nie działa
Nieautoryzowany dostęp Wskazuje, że wystąpił błąd uwierzytelniania
Nie znaleziono wpisu usługi Active Directory Wskazuje, że dany wpis usługi Active Directory nie znajduje się na serwerze usługi Active Directory
Obiekt nie istnieje na serwerze Wskazuje, że obiekt nie istnieje na serwerze usługi Active Directory
Błąd usługi Active Directory Ogólny błąd usługi Active Directory

Aktualizuj informacje o użytkowniku

Aktualizuje informacje o użytkowniku w usłudze Active Directory

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Nadrzędny wpis katalogu No Wpis usługi Active Directory Wpis nadrzędny serwera usługi Active Directory
Nazwa wyróżniająca No Wartość tekstowa Nazwa wyróżniająca wpisu usługi Active Directory
Nazwa wyświetlana Tak Wartość tekstowa Nazwa wyświetlana użytkownika
Imię Tak Wartość tekstowa Imię użytkownika
Inicjały Tak Wartość tekstowa Inicjały użytkownika
Nazwisko Tak Wartość tekstowa Nazwisko użytkownika
Stanowisko Tak Wartość tekstowa Stanowisko użytkownika
Adres e-mail użytkownika Tak Wartość tekstowa Adres e-mail użytkownika
Firma użytkownika Tak Wartość tekstowa Firma użytkownika
Numer telefonu Tak Wartość tekstowa Numer telefonu użytkownika
Numer wewnętrzny Tak Wartość tekstowa Numer wewnętrzny użytkownika
Miejscowość Tak Wartość tekstowa Miejscowość użytkownika
Kod pocztowy Tak Wartość tekstowa Kod pocztowy użytkownika
Województwo Tak Wartość tekstowa Województwo użytkownika
Kraj Nie dotyczy Afganistan, Wyspy Alandzkie, Albania, Algieria, Samoa Amerykańskie, Andora, Angola, Anguilla, Antarktyda, Antigua i Barbuda, Argentyna, Armenia, Aruba, Australia, Austria, Azerbejdżan, Bahamy, Bahrajn, Bangladesz, Barbados, Białoruś, Belgia, Belize, Benin, Bermudy, Bhutan, Boliwia Wielonarodowe, Bonaire, Bośnia i Hercegowina, Botswana, Wyspa Bouvet, Brazylia, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Brunei Darussalam, Bułgaria, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Kambodża, Kamerun, Kanada, Kajmany , Republika Środkowoafrykańska, Czad, Chile, Chiny, Wyspa Bożego Narodzenia, Wyspy Kokosowe (Keelinga), Kolumbia, Komory, Kongo, Demokratyczna Republika Konga, Wyspy Cooka, Kostaryka, Republika Côte d’Ivoire, Chorwacja, Kuba, Curaçao, Cypr , Czechy, Dania, Dżibuti, Dominika, Republika Dominikany, Ekwador, Egipt, Salwador, Gwinea Równikowa, Erytrea, Estonia, Etiopia, Falklandy (Malwiny), Wyspy Owcze, Fidżi, Finlandia, Francja, Gujana Francuska, Polinezja Francuska, Francuskie Terytoria Południowe, Gabon, Gambia, Gruzja, Niemcy, Ghana, Gibraltar, Grecja, Grenlandia, Grenada, Gwadelupa, Guam, Gwatemala, Guernsey, Gwinea, Gwinea Bissau, Gujana, Haiti, Wyspy Heard i Wyspy McDonalda, Stolica Apostolska, Honduras, SRA Hongkong, Węgry, Islandia, Indie, Indonezja, Islamska Republika Iranu, Irak, Irlandia, Wyspa Man, Izrael, Włochy, Jamajka, Japonia, Jersey, Jordania, Kazachstan, Kenia, Kiribati, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Republika Korei, Kuwejt Kirgistan, Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Łotwa, Liban, Lesotho, Liberia, Libia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, SRA Makau, Macedonia Północna, Madagaskar, Malawi, Malezja, Malediwy, Mali, Malta, Wyspy Marshalla, Martynika, Mauretania, Mauritius, Majotta, Meksyk, Mikronezja, Mołdawia, Monako, Mongolia, Czarnogóra, Montserrat, Maroko, Mozambik, Mjanma, Namibia, Nauru, Nepal, Niderlandy, Nowa Kaledonia, Nowa Zelandia, Nikaragua, Niger, Nigeria, Niue, Wyspa Norfolk, Mariany Północne , Norwegia, Oman, Pakistan, Palau, Autonomia Palestyńska, Panama, Papua Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Filipiny, Pitcairn, Polska, Portugalia, Portoryko, Katar, Reunion, Rumunia, Rosja, Rwanda, Saint Barthélemy, Święta Helena, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Martin (część francuska), Saint Pierre i Miquelon, Saint Vincent i Grenadyny, Samoa, San Marino, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Arabia Saudyjska, Senegal, Serbia, Seszele, Sierra Leone, Singapur, Sint Maarten (część holenderska), Słowacja, Słowenia, Wyspy Salomona , Somalia, RPA, Południowa Georgia i Sandwich Południowy, Sudan Południowy, Hiszpania, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Svalbard i Jan Mayen, Suazi, Szwecja, Szwajcaria, Syryjska Republika Arabska, Tajwan, Tadżykistan, Tanzania, Tajlandia, Timor-Leste, Togo, Tokelau, Tonga, Trynidad i Tobago, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Turks i Caicos, Tuvalu, Uganda, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Dalekie Wyspy Mniejsze, Urugwaj, Uzbekistan, Vanuatu, Boliwariańska Republika Wenezueli, Wietnam, Wyspy Dziewicze (Brytyjskie), Wyspy Dziewicze (USA), Wallis i Futuna, Jemen, Zambia, Zimbabwe, Brak Brak Kraj użytkownika jako dwuliterowy kod (ISO 3166-1 alpha-2)
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd uwierzytelniania Wskazuje błąd dotyczący uwierzytelnienia użytkownika
Nieprawidłowa operacja Wskazuje, że wystąpił błąd nieprawidłowej operacji
Serwer nie działa Wskazuje, że serwer usługi Active Directory nie działa
Nieautoryzowany dostęp Wskazuje, że wystąpił błąd uwierzytelniania
Nie znaleziono wpisu usługi Active Directory Wskazuje, że dany wpis usługi Active Directory nie znajduje się na serwerze usługi Active Directory
Obiekt nie istnieje na serwerze Wskazuje, że obiekt nie istnieje na serwerze usługi Active Directory
Nie można ustawić lub zaktualizować hasła Wskazuje, że wystąpił problem z ustawianiem lub aktualizowaniem hasła użytkownika
Błąd usługi Active Directory Ogólny błąd usługi Active Directory

Nawiąż połączenie z serwerem

Nawiązuje połączenie z serwerem usługi Active Directory

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Ścieżka LDAP No Wartość tekstowa Ścieżka LDAP serwera usługi Active Directory
Użyj uwierzytelniania Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Określ, czy do nawiązania połączenia z serwerem jest wymagane uwierzytelnianie
Nazwa użytkownika No Wartość tekstowa Nazwa użytkownika
Hasło No Zaszyfrowana wartość Hasło użytkownika
Typ uwierzytelniania Nie dotyczy Brak, Bezpieczne, Szyfrowanie, Warstwa bezpiecznych gniazd, Serwer tylko do odczytu, Anonimowe, Szybkie powiązanie, Podpisywanie, Pieczętowanie, Delegowanie, Powiązanie serwera Zabezpieczanie Określ typ uwierzytelniania do użycia
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
ParentDirectoryEntry Wpis usługi Active Directory Element nadrzędny wpisu usługi Active Directory do użycia z nowszymi akcjami usługi Active Directory
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd uwierzytelniania Wskazuje błąd dotyczący uwierzytelnienia użytkownika
Nieautoryzowany dostęp Wskazuje, że wystąpił błąd uwierzytelniania
Serwer nie działa Wskazuje, że serwer usługi Active Directory nie działa
Nieprawidłowa operacja Wskazuje, że wystąpił błąd nieprawidłowej operacji
Błąd usługi Active Directory Ogólny błąd usługi Active Directory

Zamknij połączenie

Zamyka połączenie z serwerem usługi Active Directory

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Nadrzędny wpis katalogu No Wpis usługi Active Directory Wpis nadrzędny serwera usługi Active Directory
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
 • Ta akcja nie zawiera żadnych wyjątków