FTP

Zarządzaj plikami i folderami na serwerze FTP

Otwórz połączenie FTP
Utwórz listę zawartości katalogu FTP
Otwórz bezpieczne połączenie FTP
Zamknij połączenie
Zmień katalog roboczy
Pobierz pliki z serwera FTP
Pobierz foldery z serwera FTP
Przekaż pliki na serwer FTP
Przekaż foldery na serwer FTP
Usuń plik FTP
Zmień nazwę pliku FTP
Utwórz katalog FTP
Usuń katalog FTP
Wywołaj polecenie FTP
Synchronizuj katalogi

Otwórz połączenie FTP

Ta akcja ustanawia określone połączenie ze zdalnym serwerem FTP i zapisuje to połączenie jako zmienną w celu późniejszego użycia.

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Host No Wartość tekstowa Tutaj wprowadź adres serwera FTP.
Port Tak Wartość liczbowa 21 Tutaj wprowadź port serwera FTP.
Tryb aktywny Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Określ tryb połączenia
Nazwa użytkownika No Wartość tekstowa Określ nazwę użytkownika konta FTP, które ma być używane
Hasło Tak Zaszyfrowana wartość Określ hasło do konta FTP, które ma być używane
Przekroczenie limitu czasu Tak Wartość liczbowa 10 Ustaw czas (w sekundach), przez który chcesz oczekiwać na ustanowienie połączenia, zanim akcja zostanie zakończona niepowodzeniem
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
FTPConnection Połączenie FTP Połączenie FTP
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd niepowodzenia logowania Wskazuje, że logowanie nie powiodło się
Błąd połączenia Wskazuje, że wystąpił problem z połączeniem

Utwórz listę zawartości katalogu FTP

Ta akcja zwraca podkatalogi i pliki zawarte w bieżącym katalogu połączenia FTP

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Połączenie No Połączenie FTP Połączenie FTP
Ścieżka Tak Wartość tekstowa Ścieżka, dla której chcesz utworzyć listę.
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
Katalogi Lista katalogów w FTP Katalogi wymienione na liście
Pliki Lista plików FTP Pliki wymienione na liście
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd tworzenia listy Wskazuje, że nie można było wykonać operacji tworzenia listy zawartości folderu
Błąd braku połączenia Wskazuje brak otwartego połączenia z serwerem FTP
Błąd braku katalogu Wskazuje, że nie można znaleźć katalogu

Otwórz bezpieczne połączenie FTP

Ta akcja ustanawia określone bezpieczne połączenie ze zdalnym serwerem FTP i zapisuje to połączenie jako zmienną w celu późniejszego użycia

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Host No Wartość tekstowa Tutaj wprowadź adres serwera FTP.
Port Tak Wartość liczbowa 22 Tutaj wprowadź port serwera FTP.
Tryb aktywny Nie dotyczy Wartość logiczna Prawda Określ tryb połączenia
Bezpieczny protokół FTP Nie dotyczy SFTP, FTPS jawne, FTPS niejawne SFTP Wybierz protokół FTP, którego chcesz używać w celu szyfrowania połączenia
Metoda uwierzytelniania Nie dotyczy Nazwa użytkownika i hasło, Klucz prywatny, Klucz prywatny i hasło Nazwa użytkownika i hasło Wybierz metodę, za pomocą której chcesz się uwierzytelniać na serwerze FTP
Nazwa użytkownika No Wartość tekstowa Określ nazwę użytkownika konta FTP, które ma być używane
Hasło Tak Zaszyfrowana wartość Określ hasło do konta FTP, którego chcesz używać
Ścieżka do klucza prywatnego No Wartość tekstowa Wprowadź ścieżkę pliku do klucza prywatnego, który ma być używany na potrzeby uwierzytelniania
Hasło do klucza prywatnego Tak Zaszyfrowana wartość Tutaj wprowadź zmienną zawierającą hasło do klucza prywatnego
Przekroczenie limitu czasu Tak Wartość liczbowa 10 Ustaw czas (w sekundach), przez który chcesz oczekiwać na ustanowienie połączenia, zanim akcja zostanie zakończona niepowodzeniem
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
SftpConnection Połączenie FTP Połączenie SFTP
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd niepowodzenia logowania Wskazuje, że logowanie nie powiodło się
Błąd połączenia Wskazuje, że wystąpił problem z połączeniem

Zamknij połączenie

Ta akcja zamyka otwarte połączenie FTP

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Połączenie No Połączenie FTP Połączenie FTP
Utworzone zmienne
  • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd braku połączenia Wskazuje brak otwartego połączenia z serwerem FTP

Zmień katalog roboczy

Ta akcja ustawia bieżący katalog roboczy dla połączenia FTP

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Połączenie No Połączenie FTP Połączenie FTP
Ustaw katalog roboczy w No Wartość tekstowa Ustaw ścieżkę, która ma wskazywać katalog roboczy
Utworzone zmienne
  • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd braku połączenia Wskazuje brak otwartego połączenia z serwerem FTP
Błąd braku katalogu Wskazuje, że nie można znaleźć katalogu
Błąd braku możliwości zmiany katalogu roboczego Wskazuje, że nie można zmienić katalogu roboczego

Pobierz pliki z serwera FTP

Pobiera co najmniej jeden plik z serwera FTP

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Połączenie FTP No Połączenie FTP Połączenie FTP do pracy. Ta zmienna musi być wcześniej określona w czynności połączenia Otwórz FTP
Pobierz do folderu No Folder Folder, który ma być lokalizacją docelową pobieranych plików
Pliki do pobrania No Lista plików FTP Pliki do pobrania
Typ transferu Nie dotyczy Auto, Binarny, ASCII Automatyczny Wprowadź kod ASCII lub binarny, aby określić metodę pobierania pojedynczego pliku. Jeśli typ pliku jest niepewny lub pobrano więcej niż jeden plik, wybierz opcję Automatycznie, aby przestrzegać zasad przesyłania określonych w opcjach
Jeśli plik istnieje Nie dotyczy Zastąpienie, Nie pobieraj, Pobierz pod unikatową nazwą Zastąp Określ, co należy zrobić, jeśli plik już istnieje. Zastąp zapisy w oryginalnym pliku, aby nie można było już do niego uzyskać dostępu, a pobieranie z unikalną nazwą dodaje podkreślenie i kolejny numer na końcu
Utworzone zmienne
  • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd braku połączenia Wskazuje brak otwartego połączenia z serwerem FTP
Błąd braku pliku zdalnego Wskazuje, że plik nie istnieje na serwerze FTP
Błąd braku katalogu Wskazuje, że nie można znaleźć katalogu
Błąd przerwania połączenia FTP Wskazuje, że połączenie FTP zostało przerwane
Błąd braku możliwości pobrania pliku Wskazuje, że pobranie pliku było niemożliwe

Pobierz foldery z serwera FTP

Pobiera co najmniej jeden folder z serwera FTP

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Połączenie FTP No Połączenie FTP Połączenie FTP do pracy. Ta zmienna musi być wcześniej określona w czynności połączenia Otwórz FTP
Foldery do pobrania No Lista katalogów w FTP Nazwy ścieżek folderów lub folderów FTP do pobrania
Pobierz do folderu lokalnego No Folder Pełna ścieżka lokalizacji docelowej pobieranych folderów FTP
Utworzone zmienne
  • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd braku połączenia Wskazuje brak otwartego połączenia z serwerem FTP
Błąd braku katalogu zdalnego Wskazuje, że katalog nie istnieje na serwerze FTP
Błąd braku katalogu Wskazuje, że nie można znaleźć katalogu
Błąd przerwania połączenia FTP Wskazuje, że połączenie FTP zostało przerwane
Błąd braku możliwości pobrania katalogu Wskazuje, że pobranie katalogu było niemożliwe

Przekaż pliki na serwer FTP

Przekazuje co najmniej jeden plik na serwer FTP

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Połączenie FTP No Połączenie FTP Połączenie FTP do pracy. Ta zmienna musi być wcześniej określona w czynności połączenia Otwórz FTP
Pliki do przekazania No Lista plików Pliki do przekazania
Lokalizacja zdalna Tak Wartość tekstowa Lokalizacja, do której mają zostać przekazane pliki
Typ transferu Nie dotyczy Auto, Binarny, ASCII Automatyczny Wprowadź kod ASCII lub binarny, aby określić metodę pobierania pojedynczego pliku. Jeśli nie wiesz, jakiego typu będzie plik albo pobierasz wiele plików, wybierz opcję Automatycznie, dzięki czemu będą używane reguły transferu określone w obszarze Opcje.
Jeśli plik istnieje Nie dotyczy Zastąpienie, Nie pobieraj, Pobierz pod unikatową nazwą Zastąp Określ, co należy zrobić, jeśli plik już istnieje. Zastąp zapisy w oryginalnym pliku, aby nie można było już do niego uzyskać dostępu, a pobieranie pod unikalną nazwą dodaje podkreślenie i kolejny numer na końcu
Utworzone zmienne
  • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd braku połączenia Wskazuje brak otwartego połączenia z serwerem FTP
Błąd „Nie znaleziono pliku” Wskazuje, że nie znaleziono pliku
Błąd przerwania połączenia FTP Wskazuje, że połączenie FTP zostało przerwane
Błąd przekazywania pliku Wskazuje, że nie można przekazać pliku

Przekaż foldery na serwer FTP

Przekazuje co najmniej jeden folder na serwer FTP

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Połączenie FTP No Połączenie FTP Połączenie FTP do pracy. Ta zmienna musi być wcześniej określona w czynności połączenia Otwórz FTP
Foldery do przekazania No Lista folderów Foldery do przekazania. Przekazywane foldery nie mogą znajdować się już w aktywnym katalogu serwera FTP.
Lokalizacja zdalna No Wartość tekstowa Lokalizacja, do której mają zostać przekazane foldery
Utworzone zmienne
  • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd braku połączenia Wskazuje brak otwartego połączenia z serwerem FTP
Błąd braku katalogu zdalnego Wskazuje, że katalog nie istnieje na serwerze FTP
Błąd przerwania połączenia FTP Wskazuje, że połączenie FTP zostało przerwane
Błąd przekazywania katalogu Wskazuje, że nie można przekazać katalogu

Usuń plik FTP

Usuwa co najmniej jeden plik z serwera FTP

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Połączenie FTP No Połączenie FTP Połączenie FTP do pracy. Ta zmienna musi być wcześniej określona w czynności połączenia Otwórz FTP
Pliki do usunięcia No Lista plików FTP Pliki do usunięcia
Utworzone zmienne
  • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd braku połączenia Wskazuje brak otwartego połączenia z serwerem FTP
Błąd „Nie znaleziono pliku” Wskazuje, że nie znaleziono pliku
Błąd braku możliwości usunięcia pliku Wskazuje, że usunięcie pliku było niemożliwe

Zmień nazwę pliku FTP

Zmienia nazwę pliku znajdującego się na serwerze FTP

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Połączenie FTP No Połączenie FTP Połączenie FTP do pracy. Ta zmienna musi być wcześniej określona w czynności połączenia Otwórz FTP
Plik, którego nazwa ma zostać zmieniona No Plik FTP Plik, którego nazwa ma zostać zmieniona
Nowa nazwa pliku No Wartość tekstowa Nowa nazwa pliku. Jeśli wpiszesz nazwę ze ścieżką, plik zostanie również przeniesiony do tej lokalizacji. Jeśli lokalizacja nie istnieje, spowoduje wyjątek
Utworzone zmienne
  • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd braku połączenia Wskazuje brak otwartego połączenia z serwerem FTP
Błąd braku możliwości zmiany nazwy pliku Wskazuje, że zmiana nazwy pliku była niemożliwa
Błąd „Nie znaleziono pliku” Wskazuje, że nie znaleziono pliku

Utwórz katalog FTP

Tworzy katalog na serwerze FTP

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Połączenie FTP No Połączenie FTP Połączenie FTP do pracy. Ta zmienna musi być wcześniej określona w czynności połączenia Otwórz FTP
Nowy katalog No Katalog FTP Nowy katalog. Jeśli zostanie określona ścieżka, zostaną utworzone wszystkie nowe foldery prowadzące do nowego katalogu.
Utworzone zmienne
  • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd odmowy dostępu Wskazuje, że to konto nie ma dostępu wymaganego do wykonania operacji
Błąd istnienia pliku Wskazuje, że plik już istnieje
Błąd tworzenia katalogu Wskazuje, że utworzenie katalogu było niemożliwe
Błąd braku katalogu Wskazuje, że nie można znaleźć katalogu
Błąd braku połączenia Wskazuje brak otwartego połączenia z serwerem FTP

Usuń katalog FTP

Usuwa katalog z serwera FTP

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Połączenie FTP No Połączenie FTP Połączenie FTP do pracy. Ta zmienna musi być wcześniej określona w czynności połączenia Otwórz FTP
Katalog do usunięcia No Katalog FTP Folder do usunięcia. Cała zawartość folderu także zostanie usunięta.
Utworzone zmienne
  • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd usuwania katalogu Wskazuje, że usunięcie katalogu było niemożliwe
Błąd braku katalogu zdalnego Wskazuje, że katalog nie istnieje na serwerze FTP
Błąd zmieniania katalogu roboczego Wskazuje, że nie można zmienić katalogu roboczego
Błąd braku połączenia Wskazuje brak otwartego połączenia z serwerem FTP

Wywołaj polecenie FTP

Wywołuje dane literalne polecenie FTP na serwerze

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Połączenie FTP No Połączenie FTP Połączenie FTP do pracy. Ta zmienna musi być wcześniej określona w czynności połączenia otwórz FTP
Polecenie FTP No Wartość tekstowa Polecenie do uruchomienia wraz z dowolnymi argumentami. Na przykład można uruchomić tutaj FEAT lub CHMOD
Prawidłowe kody odpowiedzi Tak Wartość tekstowa Kody, które mogą być zwracane przez polecenie, oddzielone średnikiem. Jeśli polecenie FTP zwraca kod, który nie został wprowadzony w tym miejscu, ta akcja spowoduje wyjątek. Dotyczy tylko prostych połączeń FTP lub FTPS
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
ReplyCode Wartość tekstowa Rzeczywisty kod, który został zwrócony. Dotyczy tylko prostych połączeń FTP lub FTPS
ReplyText Wartość tekstowa Tekst zwracany przez serwer FTP
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd wywoływania polecenia Wskazuje, że wystąpił błąd podczas wywoływania polecenia FTP
Błąd braku połączenia Wskazuje brak otwartego połączenia z serwerem FTP

Synchronizuj katalogi

Synchronizuj pliki i podkatalogi danego folderu z danym zdalnym katalogiem FTP

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Połączenie FTP No Połączenie FTP Połączenie FTP do pracy. Ta zmienna musi być wcześniej określona w czynności połączenia Otwórz FTP
Kierunek synchronizacji Nie dotyczy Zdalny -> lokalny (Pobieranie), lokalny -> zdalny (Przekazywanie) Zdalne > lokalne (pobieranie) Kierunek metody Synchronizacji. Czy folder lokalny zostanie zsynchronizowany z katalogiem zdalnym (pobieranie), czy katalog zdalny zostanie zsynchronizowany z folderem lokalnym (przekazywanie).
Pliki do zsynchronizowania Nie dotyczy Wszystkie pliki, Tylko pliki pasujące do filtru plików, Tylko pliki nie pasujące do filtru plików Wszystkie pliki Określ, czy chcesz synchronizować wszystkie pliki, czy chcesz użyć filtru plików, aby uwzględnić lub wykluczyć określony zestaw plików
Filtr plików Tak Wartość tekstowa * Wzorzec nazwy pliku, który kontroluje, które pliki zostaną uwzględnione lub wykluczone. Ta opcja umożliwia używanie symboli wieloznacznych, takich jak „.txt” i „document?.doc”. Ta opcja umożliwia także korzystanie z wielu filtrów przy użyciu przecinka jako separatora, na przykład „.txt,*.pdf,document?”.
Folder lokalny No Folder Nazwa folderu lokalnego do zsynchronizowania
Katalog FTP Tak Katalog FTP / Nazwa katalogu FTP do zsynchronizowania
Usuń w przypadku braku źródła Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Ta opcja spowoduje usunięcie pliku lub folderu, który istnieje w katalogu docelowym, ale nie w katalogu źródłowym.
Uwzględnij podkatalogi Nie dotyczy Wartość logiczna Prawda Ta opcja spowoduje uwzględnienie podkatalogów w procesie synchronizacji.
Różnica czasu w godzinach Tak Wartość liczbowa 0 Różnica czasu w godzinach w sytuacji, gdy serwer zdalny działa w innej strefie czasowej.
Różnica czasu w minutach Tak Wartość liczbowa 0 Różnica czasu w minutach w sytuacji, gdy serwer zdalny działa w innej strefie czasowej.
Różnica czasu (wyprzedzenie) Nie dotyczy Wartość logiczna Prawda Określ, czy strefa czasowa serwera wyprzedza czas na kliencie, czy nie.
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
FtpFilesAdded Lista plików FTP Lista plików FTP, które początkowo istniały w lokalizacji źródłowej i po zakończeniu procesu synchronizacji zostały dodane do lokalizacji docelowej.
FtpFilesModified Lista plików FTP Lista plików FTP, które początkowo istniały w lokalizacji źródłowej i docelowej, a po zakończeniu procesu synchronizacji zostały dodane do lokalizacji docelowej.
FtpFilesDeleted Lista plików FTP Lista plików FTP, które początkowo istniały w lokalizacji docelowej i po zakończeniu procesu synchronizacji zostały usunięte.
FilesAdded Lista plików Lista plików, które początkowo istniały w lokalizacji źródłowej i po zakończeniu procesu synchronizacji zostały dodane do lokalizacji docelowej.
FilesModified Lista plików Lista plików, które początkowo istniały w lokalizacji źródłowej i docelowej, a po zakończeniu procesu synchronizacji zostały dodane do lokalizacji docelowej.
FilesDeleted Lista plików Lista plików, które początkowo istniały w lokalizacji docelowej i po zakończeniu procesu synchronizacji zostały usunięte.
Wyjątki
Wyjątek Opis
Błąd tworzenia listy Wskazuje, że nie można było wykonać operacji tworzenia listy zawartości folderu
Błąd braku połączenia Wskazuje brak otwartego połączenia z serwerem FTP
Błąd „Nie znaleziono pliku” Wskazuje, że nie znaleziono pliku
Błąd przerwania połączenia FTP Wskazuje, że połączenie FTP zostało przerwane
Błąd przekazywania pliku Wskazuje, że nie można przekazać pliku
Błąd braku pliku zdalnego Wskazuje, że plik nie istnieje na serwerze FTP
Błąd braku możliwości pobrania pliku Wskazuje, że pobranie pliku było niemożliwe
Błąd usuwania katalogu Wskazuje, że usunięcie katalogu było niemożliwe
Błąd niepowodzenia synchronizacji Wskazuje, że proces synchronizacji zakończył się niepowodzeniem z powodu nieoczekiwanego błędu.